Max Matthiessen och Presto tar krafttag mot bränder

shutterstock_722846407

Förra året betalade försäkringsbolagen ut 5 miljarder kronor i ersättning för brandskador till svenska företag. För att minimera bränder och olyckor hos företagen gör nu Max Matthiessen och brandsäkerhetsföretaget Presto gemensam sak.

Sakförsäkringsmäklaren Max Matthiessen och brandsäkerhetsföretaget Presto har märkt samma sak de senaste åren – antalet olyckor i form av bränder kostar försäkringsbolagen, samhället och de enskilda företagen otroligt mycket pengar.

En femtedel av alla brandolyckor under 2020 drabbade svenska företag, det motsvarar drygt 6000 bränder till en kostnad av 5 miljarder kronor i ersättning från försäkringsbolagen till drabbade företag. Det visar statistik från Svensk Försäkring.

Istället för att arbeta med frågan på varsitt håll har nu de båda bolagen börjat samarbeta. Max Matthiessens och Prestos riskinventering bygger på konsultativ kunskap och erfarenhet, men nu kopplat till ett innovativt digitalt verktyg som effektiviserar och underlättar både inventering och analys samt åtgärdsförlag.

Många av våra kunder är familjeföretag som har fullt upp med att leverera produkter och tjänster till sina kunder. De har varken tid eller kunskap för att bedöma vilka olycksrisker de kan utsättas för. Vi som är experter på försäkringar vill ge dem kompetensen att minimera olyckor, säger Johan Berg, försäkringsförmedlare på Max Matthiessen.

Max Matthiessens och Prestos riskinventering bygger på konsultativ kunskap och erfarenhet, men nu kopplat till ett innovativt digitalt verktyg som effektiviserar och underlättar både inventering och analys samt åtgärdsförlag.

När vi är på plats hos företagen ser vi direkt vad som behöver åtgärdas. Lastpallar är en stor risk – står de precis vid väggen kan de antända fabriken om de börjar brinna. Eller att en truck som kan självantändas ska stå parkerad på ett säkert ställe – då undviks en större brand. Det känns stimulerande att vi nu tillsammans med Max Matthiessen når ut till och kan hjälpa fler, säger Daniel Friberg, marknadschef på Presto.

För mer information kontakta:
Johan Berg, Försäkringsförmedlare Max Matthiessen
070 385 38 58,johan.berg@maxm.se
Daniel Friberg, Marknadschef Presto Brandsäkerhet AB
010-45 20 446 Daniel.friberg@presto.se

Presto Brandsäkerhet AB är en partner för toppmoderna tjänster och produkter inom skydd mot brand och olycka. Genom tjänsten Presto Plus erbjuder Presto tryggt, enkelt och aktivt brandskydd för en säkrare vardag och efterlevnad av gällande lagar och regler. Med över 60 års erfarenhet, 600 medarbetare och stor lokal närhet på mer än 70 orter i Norden är Presto idag den ledande aktören i branschen. www.presto.se

Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare med 34 kontor. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. www.maxmatthiessen.se

Kolla även in detta

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.