Hållbarhet

Presto Brandsäkerhet ska vara helhetsleverantör av produkter, tjänster och utbildning inom brandsäkerhet. Vår vision ”Alltid säker – Ingen och inget ska skadas av brand eller olycka” syftar till att steg för steg bidra till ett tryggare samhälle genom att hjälpa till att skydda vår omgivning och stötta i förebyggande arbete. För att åstadkomma detta lägger vi stor vikt vid att hålla en hög produkt- och tjänstekvalitet samt att prioritera åtgärder som avser säkerhets-, kvalitets- och hållbarhetsförbättringar av vår verksamhet.

Vår ambition är att vara Affärsmässiga och bedriva ett målstyrt hållbarhets- och kvalitetsarbete som kan anses ansvarsfullt utifrån vår storlek, vår bransch samt globala mål och riktlinjer.

Vi vill upplevas som Drivande och vi är inte rädda för att ta ledartröjan i syfte att leda branschens utveckling och agera Föredöme. Presto är Lyhörda och värnar om att förstå våra intressenters behov, genom en öppen dialog med kunder, myndigheter och övriga intressenter för att bevaka deras kravbild och ha beredskap vid förändringar. Att uppfylla bindande krav från författningar och intressenter ser vi som en miniminivå.

Presto ska alltid upplevas Pålitliga, bland annat genom att säkerställa hög kompetens och stort fokus på att hålla vad vi lovar. I vårt hållbarhetsarbete ska vi agera utifrån ansvarighet och transparens med integrerad hållbarhetshänsyn i vårt beslutsfattande. Vi ska ständigt arbeta aktivt för att minska vårt negativa avtryck och öka vårt positiva bidrag.

Som tillverkare är ett av våra viktigaste hållbarhetsåtaganden; att driva utvecklingen av miljöanpassade produkter, med fokus på lågt miljö- och klimatavtryck och ett giftfritt innehåll som ledstjärnor.

Här är punkter som vi tycker är viktiga att arbeta aktivt med utifrån ett hållbarhetsåtagande:
  • Effektiva och hållbara transporter
  • Att höja miljökunskapen och medvetenheten hos våra medarbetare och övriga intressenter
  • Avfallsminimering och resurseffektivitet
  • Minimerad kemikaliehantering i syfte att förebygga förorening av grundvatten, mark och luft
  • Socialt och etiskt schyssta villkor i vår egen verksamhet och hos våra leverantörer.
Vi arbetar med dessa frågor genom tydliga riktlinjer och mål i syfte att åstadkomma en ständig utveckling och förbättring av vår kvalitets- och hållbarhetsstyrning.

Vill du läsa mer om vårt arbete kring kvalité, miljö och socialt ansvar?

Vi har samlat och beskrivit vårt arbete kring dessa tre viktiga områden i ett dokument.