Hållbarhet

..är viktigt på riktigt

Vad vi vill uppnå:
  • Giftfritt brandskydd och ett helt miljöanpassat produktutbud
  • Vara branschens hållbara alternativ
  • Cirkulär och hållbar tillverkning, det vi kallar “den gröna släckarfabriken”
  • Minska vårt klimatavtryck i takt med Parisavtalet
Att arbeta kontinuerligt är en förutsättning för att vi ska uppnå högt uppsatta mål. Det här gör vi bland annat genom tydliga riktlinjer och att ständigt jobba med vår kvalitet- och hållbarhetsstyrning. 
Hållbara innovationer för kommande generationer

Prestos ambition är ett affärsmässigt och målstyrt hållbarhetsarbete som kan anses ansvarfullt utifrån vår storlek, vår bransch samt globala mål och riktlinjer.

För oss är det viktigt att betona att vår vision ”Alltid säker – ingen och inget ska skadas av brand eller olycka” gäller nu och för framtiden. Allt vi gör syftar till en tryggare och säkrare vardag för våra kunder – idag och i imorgon. Därför anser vi på Presto att det är självklart att förebygga att de lösningar vi nu erbjuder skapar risker och utmaningar för framtida generationer. ’Att släcka elden med skadligt skum är att släcka bort en risk men samtidigt ’elda på andra’. Vi vill lyckas släcka elden utan att onödiga risker för miljö- och hälsa uppstår.

Vi är anslutna till chemsecs viktiga intiativ ‘No to PFAS’ !

Att vi står bakom ‘No to PFAS’ innebär att vi stödjer ett erkännande av att PFAS är ett stort hälso- och miljöproblem och att vi fasar ut giftiga PFAS ur våra släckare i snabb takt. Vi tar ansvar och förespråkar idag rena vattensläckare i de allra flesta miljöer.

Välj vår retursläckare och bidra till minskad klimatpåverkan på upp till 47%*

Släckarna har som störst miljöpåverkan vid framställningen och användningen av råmaterial som mineraler och metaller, därför är en central del i vår affär vårt retursystem.  Genom vårt retursystem kan vi återanvända komponenterna flera gånger vilket ger stora resurs- och klimatbesparingar och minskad resursförbrukning på upp till 63%*. Retursystemet ger också våra kunder möjlighet att byta ut sin släckare mot ett mer miljöanpassat alternativ. Så visst gör vårt retursystem ett hållbart avtryck.

* Baseras på livscykelanalys med den funktionella enheten brandskydd i 30 år.
PrestoNevo
Vattensläckare
Vatten är bättre än skum
Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015

Ta del av våra certifikat här

I vårt hållbarhetsarbete beskriver vi mer om vår hållbarhetsresa

Vi beskriver våra ambitioner inom hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö i våra policys

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.