Kvalité, miljö och socialt ansvar

Presto Brandsäkerhet AB ska erbjuda konkurrenskraftiga säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Vi ska inom våra samtliga verksamhetsområden hålla en hög produkt- och tjänstekvalitet och prioritera åtgärder som avser miljö- och kvalitetsförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska uppfylla tillämpliga lagar, normer och krav och vi ska alltid genomföra våra åtaganden och sträva efter att möta våra kunders och övriga intressenters önskemål. Detta genom att:

 • arbeta med mål, mätningar och ständiga förbättringar av alla delar av vår verksamhet,
  .
 • hushålla med naturresurser, sträva efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt och där möjlighet finns välja miljöriktiga insatsvaror,
  .
 • ha en öppen dialog med kunder, myndigheter och övriga intressenter för att bevaka deras kravbild och uppmärksamma förändringar,
  .
 • genom information och utbildning ska vi öka de anställdas medvetenhet och kunskap om vårt kvalitets- och miljöarbete.
  .

Presto-Kvalite_miljo_socialtansvar-folder-thumb
 . 
Vill du läsa mer om vårt arbete kring kvalité, miljö och socialt ansvar?

Vi har samlat och beskrivit vårt arbete kring dessa tre viktiga områden i ett dokument.