Region Södra Norrland

med kontor i Falun, Ludvika, Gävle, Sundsvall, Östersund, och Uppsala.

Presto Brandsäkerhet AB
Zettergrensväg 24
791 77 FALUN

Kundtjänst: 010-45 20 000
Fax: 010-45 20 001


Mats Holmberg

Regionchef
Södra Norrland
mats.holmberg@presto.se
010-45 20 281

Olle Tjernberg

Regionsäljare
Sundsvall
olle.tjernberg@presto.se
010-45 20 270Elina Carlsson

Regionsäljare (föräldraledig)
Uppsala
elina.carlsson@presto.se
010-45 20 431

Brandposter / Stigarledningar

Magnus Pegefelt

Säljare
Brandposter / Stigarledningar
magnus.pegefelt@presto.se
010-45 20 029

Anders Cederholm

Säljare
Brandposter / Stigarledningar
anders.cederholm@presto.se
010-45 20 063