Region Öst

med kontor i Jönköping, Västervik och Linköping.

Presto Brandsäkerhet AB
Ottargatan 12
582 78 LINKÖPING

Kundtjänst: 010-45 20 000
Fax: 010-45 20 001


Emmy Edlund

Regionchef
emmy.edlund@presto.se
010-45 77 801

Jesper Ulvan

Servicechef
jesper.ulvan@presto.se
010-45 77 804

Thomas Johansson

District Manager
thomas.johansson@presto.se
010-45 77 807

Isak Edlund

Brandsäkerhetstekniker/konsult
isak.edlund@presto.se
010-45 77 808

Christer Carlsson

Utbildning
christer.carlsson@presto.se
010-45 77 806