Webbutbildning: Grundläggande brandskydd

Gör din utbildning var du vill när du vill.

Syftet med kursen är att öka förståelsen av vilka skador bränder orsakar för liv och egendom. Den ger också kunskaper om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot bränders uppkomst, samt hur man reducerar skador till följd av bränder.

När du bokat webbutbildningen skickas ett mail ut till dig med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Kursdeltagare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs.

Vi erbjuder även lärarledda utbildningar i olika typer av släckredskap förlagda på Prestos övningsplats där ni ges möjlighet att bekämpa verklig brand.

Mål

Samtliga deltagare ges grundläggande kunskap och förståelse för varför en brand uppstår, hur den kan utveckla sig samt hur man kan förebygga och släcka bränder.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas till deltagarnas specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.

Kursbeskrivning

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Kursinnehåll

  • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand
  • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats
  • Utrymningssäkerhet
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande

Tidsåtgång

Kursen beräknas ta mellan 2-3 timmar beroende på förkunskapsnivå.

Praktisk övning

Komplettera gärna din utbildning med praktisk träning i brandsläckning. Vi erbjuder träning med laserdriven brandsläckare som är autentisk med vanliga handbrandsläckare där ni genomför släckning mot en portabel skärm med digitala lågor (BullsEye). Dessa övningar kan med stor fördel genomföras på er arbetsplats i er specifika miljö.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.