Utbildning: Första hjälpen Barn

Detta är en Första hjälpen-utbildning med inriktning mot barn. Innehållet kan anpassas efter era önskemål, beroende risker och behov.

Målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning som alla med barn-kontakter bör ha; föräldrar, förskollärare och övrig skolpersonal, far- och morföräldrar med flera.

Mål

Att öka chanserna för barn som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Kursinnehåll

 Första hjälpen till barn enligt principen L-ABC

 • Vidta säkerhetsåtgärder (bl.a. att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma)
 • Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt
 • Första hjälpen vid allvarlig blödning
 • Första hjälpen vid brännskador samt frätskador
 • Första hjälpen vid anafylaktisk chock
 • Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer
 • Ge psykosocialt stöd i en akut situation

Tidsåtgång

 Kursen omfattar 4 timmar.

Syfte

Samtliga deltagare ska få grundläggande kunskaper i hur man undersöker och behandlar barn som drabbats av akuta skador eller sjukdomstillstånd

Förkunskaper

 Inga förkunskapskrav.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen