Vatten räddar liv!

Att tvätta händerna har aldrig varit så omtalat som i dessa tider. Vi har alla lärt oss att vatten, tvål och att hålla avstånd minskar smittan av Covid -19 men trots det är vatten ingen självklarhet för världen. Det känns därför ärofyllt att vi får vara med och bidra till WaterAids arbete som varje år förändrar miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Wa­t­erAids vi­sion är en värld där alla män­niskor över­allt har till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien – tre grundläg­gande nöd­vändigheter för män­niskor, samhällen och ekonomisk utveck­ling. Att nå det glob­ala hållbarhetsmålet gällande vatten och san­itet till 2030 (mål 6) kräver nya tillvägagångssätt, mer resurser och in­no­v­a­tiva lös­ningar – men det är ingen omöjlig målbild.

Att något som vi tar för givet är en brist i stora delar av världen är ibland svårt att förstå. Vi på Presto har tidigare i år varit med och bidragit till Wateraids arbete och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Kolla även in det här..