Brandfarliga arbeten

Hanterar du brandfarliga ämnen eller material på fel sätt kan det snabbt uppstå en olycka.

Olika slag av kemikalier, gaser och explosiva ämnen kan vara direkt brandfarligt. Därför är du som arbetar inom områden där dessa saker är närvarande än mer utsatt. Det är ytterst viktigt att vara försiktig när du utför brandfarliga arbeten. Föreskrifter på arbetsplatsen ska alltid följas och det krävs rutiner för att minimera risken för brand och skador.

Det finns många olika typer av arbeten som kan vara brandfarliga, från att hantera kemikalier på en industriell verksamhet till att utföra elarbeten eller arbeta med gaser. Oavsett vilket brandfarligt arbete du utför är det viktigt att vara medveten om riskerna. Du ska alltid följa alla säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och även lagliga bestämmelser.

I Sverige finns det lagar och föreskrifter som reglerar arbeten med brandfarliga ämnen och material. Dessa föreskrifter styr bland annat vilka arbeten som kan anses vara brandfarliga, och hur hanteringen och förvaringen av brandfarliga ämnen och material ska gå till.

 

En viktig aspekt när det gäller brandfarliga arbeten är den utrustning du ska använda för att skydda dig och omgivningen. Det gäller både personlig och funktionell skyddsutrustning som alltså är ett direkt skydd och förebyggande mot olyckor och skador i samband med brandfarliga arbeten. 

Det finns också mer abstrakta former av skydd på brandfarliga arbetsplatser, bland annat organisation och rutiner. Rätt rutiner är viktiga för att snabbt kunna evakuera och larma vid en eventuell brand, men även för att hantera kemikaler och brandfarliga material. Dessutom bör förebyggande åtgärder etableras för att förhindra att en brand uppstår. Det kan innebära att det finns en brandvarnare, rökdetektorer och sprinkleranläggningar.

En viktig faktor att tänka på vid brandfarliga arbeten är att du och dina medarbetare har rätt utbildning och kunskap för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Det är viktigt att du besitter kunskap om de brandfarliga ämnen och material du hanterar i ditt arbete. Får du inte tillräckligt med utbildning av din arbetsgivare är det något du har rätt att kräva. Som anställd ska du vara trygg i alla moment på arbetsplatsen, vilket är särskilt viktigt vid brandfarliga arbeten.

När det gäller utbildning och kurser inom brandfarligt arbete bör det också vara anpassat till den verksamhet det rör sig om. Det vill säga en säkerhetsutbildning baserad på den sektor eller bransch det rör sig om. Är det industriell verksamhet finns speciella kunskap du måste ta del av och lika så om det gäller arbete inom bygg eller trafik. Ofta krävs det faktiskt någon form av certifiering för att arbeta med brandfarliga material och ämnen. 

En säker arbetsplats är A och O för att minimera risken för olyckor och brand vid brandfarliga arbeten. Det är viktigt att det finns struktur och en tydlig översikt över vem som har ansvar för vad om en olycka inträffar. På varje arbetsplats ska det finnas någon som ser till att all skyddsutrustning är uppdaterad och i gott skick.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023

Läs mer inom denna kategori

Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000