Brandskydd i byggprocessen

Brandskydd skall finnas med redan från projekteringsfasen till att byggnaden står färdig. Det handlar om att välja rätt material och metoder i alla steg i processen och utifrån gällande regelverk.

Den första delen av säkerhetstänkandet kring brandskydd handlar om att tänka förebyggande. Det är ju trots allt bäst om en brand aldrig bryter ut.

Om en brand trots allt bryter ut måste en byggnad alltid kunna utrymmas. Det här gör man bland annat med hjälp av lämpligt placerade utrymningsvägar. Det är också viktigt att kunna isolera branden för att begränsa brandens spridning och dess intensitet.

Redan när man gör planritningen för en byggnad finns det saker att tänka på som senare i processen kommer ge byggnaden ett acceptabelt brandskydd.

Boverket har utformat riktlinjer för hur brandskyddet skall dimensioneras i byggnaden utifrån verksamheten. En del av informationen i föreskriften är fokuserad på hur företaget ska arbeta kontinuerligt för bibehållen brandsäkerhet i en färdig byggnad.

Det byggnadstekniska brandskyddet delas in i olika brandskyddsklasser (Br0-3). Vidare säger föreskriften att vissa klasser måste användas i vissa sammanhang, beroende på, höjd, storlek och eller verksamhet som skall finnas i byggnaden.

Ett sjukhus har till exempel högre krav på brandmotstånd är en villa.

 

Senast uppdaterad: 11 september 2023