Rutiner vid brandlarm

När brandlarmet går är det viktigt att du vet vad du ska göra.

Rutinerna kan se mycket olika ut beroende på om du befinner dig i ditt eget hem, är på din arbetsplats eller på skolan. Rutinerna kan också variera beroende på vad som finns i närområdet. Arbetar du på en fabrik med brandfarliga ämnen ser rutinerna oftast annorlunda ut än om du arbetar i en klädbutik eller galleria.

Oavsett hur förberedd du är kan bränder ändå uppstå, t.ex. i samband med olyckor. Hur du agerar i direkt anslutning till branden kan vara mycket avgörande. Om du ser till att du följer de rutiner som finns och gör saker i rätt ordning kan du undvika att branden sprider sig, samtidigt som du också kan rädda liv. Därför är det viktigt att det finns rutiner vid brandlarm som efterföljs.

Här nedan hittar du de allmänna rekommendationerna för rutiner vid brandlarm. Observera att det endast är rekommendationer. Den aktuella situationen kommer att vara avgörande för i vilken ordning du ska följa nedanstående.

Rädda

Det första steget är alltid att rädda eller evakuera folk som kan befinna sig i fara. Det är dock viktigt att du gör detta utan att utsätta dig själv för risker. Se till att du kan ta dig ut så snabbt som möjligt. Den giftiga och mycket farliga röken kommer alltid att stiga uppåt mot taket. Genom att hålla dig i golvnivå kan du ta dig nedanför röken och på så vis se och andas mycket lättare.

Varna

Försök att så snabbt som möjligt varna alla personer som kan påverkas av branden eller som direkt hotas av den. Det kan t.ex. handla om att du knackar dörr i trapphuset eller att du på annat sätt får kontakt med människorna omkring dig. På så sätt gör du det möjligt även för andra att sätta sig i säkerhet.

Larma

Har det börjat brinna ska du alltid kontakta räddningstjänsten på nummer 112. Se till att du även kan möta upp räddningstjänst när de kommer till platsen eller att det finns någon annan som kan visa vägen.

Släck 

Om du tror att du klarar av att släcka branden på egen hand kan du försöka att göra det. Då är det viktigt att du använder dig av korrekt material som en brandsläckare eller en brandfilt. Rikta brandsläckaren mot lågornas bas.

Ibland kan ett brandlarm gå igång av andra orsaker än direkt brand. Det kan t.ex. vara så att någon har rökt i trappuppgången eller att du har bränt något på spisen. Märker du dock av att det är en utvecklad brand som du inte kan släcka på egen hand måste du, utöver att rädda, larma och varna, också förhindra att branden sprider sig.

Det enklaste sättet att förhindra branden från att sprida sig är genom att stänga alla dörrar. Stäng dörrarna bakom dig i takt med att du tar dig ut ur byggnaden. Observera att du aldrig bör springa ut i ett trapphus som är rökfyllt.

 

Senast uppdaterad: 11 september 2023

Läs mer inom denna kategori

Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000