Utrymningsövning checklista

För att ni ska kunna säkerställa att en utrymning går rätt till krävs både planering och kunskap.

Att genomföra en utrymningsövning kräver en viss organisation.

Det här gäller också allt annat som eventuellt skulle kunna inträffa, till exempel rökutveckling, hot och våld. Vid en händelse eller ett tillbud är det avgörande att de som arbetar i en byggnad känner till rutinerna för utrymning. Det sker genom att arbetsplatsen regelbundet genomför så kallade utrymningsövningar.

Att genomföra utrymningsövningar är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet på varje arbetsplats. Dessutom ska det finnas en allmän kännedom om de olika utrymningsvägarna som finns tillgängliga. På en arbetsplats är det arbetsgivarens ansvar att följa riktlinjerna.

För att underlätta arbetet med att genomföra utrymningsövningar är det bra att ha en checklista till hands. Den visar steg för steg vad alla behöver göra. Se till att utrymningsövningen sker effektivt men under lugna former. Då slipper ni onödig oro bland deltagarna.

  • Under övningen är det bra om en utsedd person är uppmärksam på hur utrymningen går till. Den personen tittar också på hur alla följer instruktionerna och tiden det tog att utrymma.
  • Det är också viktigt med rutiner för att kontrollera samtliga utrymmen i byggnaden, exempelvis toaletter, så att ingen är kvar.
  • Ha gärna en lista med namn och kontaktuppgifter vid återsamlingsplatsen. Då kan ni kan stämma av att alla har kommit ut och kan bocka av dem som närvarande.

Se till att ni har ett avstämningsmöte efter varje övning. Då kan ni kan se vad som gick bra och om det är något som behöver förbättras.

Senast uppdaterad: 11 september 2023