fbpx

Minimera riskerna vid transport av farligt gods

Enligt svensk lagstiftning skall verksamheter som hanterar farligt gods ha en Säkerhetsrådgivare men vad gör en Säkerhetsrådgivare? Och på vilket sätt kan de bidra till er säkerhet på vägarna?

“Farligt gods” är ämnen och föremål som under transport kan orsaka skada på människor, egendom och miljö. I och med dessa farliga egenskaper finns det regler som måste följas inför och under själva transporten. Verksamhet som transporterar eller lämnar farligt gods till någon annan för transport är enligt svensk lagstiftning skyldig till att ha en Säkerhetsrådgivare. Detta gäller för samtliga transportalternativ dvs väg, järnväg, sjö och luftfart men behovet styrs av mängden och klassningen av det farliga godset.

Det här behöver inte vara så komplicerat som det först låter. Vi på Presto hjälper dig få kontroll över helheten för att ni ska skapa en trygg miljö, både på vägarna och i verksamheterna. Våra certifierade Säkerhetsrådgivare är experter inom området och förutom att vara er kontakt mot MSB (Myndighet för Samhällsskydd & Beredskap) ger de er råd, hanterar underlag vid eventuell olycka, säkerställer processer, utbildar och ser över hanteringen utav farligt gods. Allt för att ni ska få en säkrare vardag.

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Intyget bekräftar att föraren genomgått utbildning som ger dig förståelse och kunskap kring hanteringen samt de risker som är förknippade därefter. Ett ADR-intyg är giltigt i fem år.

Personer som inte omfattas av kravet på ADR-intyg men trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha genomfört utbildningen ADR 1.3.

Har du funderingar på om detta gäller er eller är ni i behov utav Säkerhetsrådgivare? Kontakta oss här!

Kolla även in detta..