Publicerad: 31 januari 2020

Sätt fart på ditt förebyggande brandskyddsarbete – boka ett möte med en av våra experter

Bild
Vi vill öka farten rejält i år! Glädjande såg vi närmare 40% ökning av vårt arbete med förebyggande brandskydd hos befintliga och nya kunder förra året. Våra experters arbetet med att hjälpta till med att styra upp det Systemtiska BrandskyddsArbetet (SBA) och vårt…

Vi vill öka farten rejält i år! Glädjande såg vi närmare 40% ökning av vårt arbete med förebyggande brandskydd hos befintliga och nya kunder förra året. Våra experters arbetet med att hjälpta till med att styra upp det Systemtiska BrandskyddsArbetet (SBA) och vårt smarta effektiva verktyg PreVision ökade konstant under under hela året. Den siffran ska vi slå i år. Hjälp oss att nå en ökning på 50% under 2020.

För att lyckas med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) behövs en pågående löpande process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Genom att definiera ansvarsrollerna och ge personalen i verksamheten utbildning och information i brandskyddsfrågor skapas en organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt. Kunskap ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten. Och det brukar bygga positiva värden utöver tryggheten i brandskyddet.

Ett förebyggande brandskydd handlar om hållbarhet

Utgångspunkten i hållbarhet är att använda resurser klokt och sparsamt. Att undvika att producera om möjligt och att använda och återanvända det som redan är producerat maximalt. Utöver den direkta mijöaspekten av en brand krävs ofta mängder av resurser att sanera, återställa och inte sällan återuppbygga det som redan fanns och ofta helt i onödan förstörts. Och det gäller nästan alltid mer än det materiella. Verksamhetens trovärdighet och varumärke kan få sig en rejäl törn om man inte kan leverera eller leverera bristfälligt, vilket kan ge konkurrenter och alternativa leverantörer fritt spelrum. 

Helhetssyn börjar på ledningsnivå.

Ansvar och styrning av det förebyggande brandskyddet verkar ha svårt att få fäste på ledningsnivå i företag och organisationer. Ansvaret för frågorna – som kan vara avgörande för verksamhetens fortsatta existens – har, inte sällan, delegerats till den dagliga förvaltningen och skötseln av fastigheten. Här gör man många gånger ett bra och noggrant arbete – framför allt med det tekniska brandskyddet – men för att kunna förhindra bränder och minimera riskerna krävs en helhetssyn och en god insikt i alla delar av verksamheten. Då behöver ansvaret ligga på en mer övergripande nivå. 

PreVision gör det förbyggande arbetet enklare!

Med hjälp av Prestos FRM-konsulter och Presto digitala verktyg PreVision kan SBA-arbetet göras strukturerat och effektivt så att verksamhetens ledning enklare kan ta sitt ansvar och ha full kontroll på läget. Det förbyggande brandskyddsarbetet behöver inte längre vara ett dåligt samvete eller, i värsta fall, en dold och okänd riskfaktor i vardagen. Den insikten vill vi sprida och det verkar glädjande ge resultat. 
Hör av dig, slå en signal eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig påbörja arbete med att säkra din verksamhet så att du kan ligga före risken och känna kontroll.