Publicerad: 27 oktober 2022

Vad betyder och innebär SBA? Vi ger tre snabba svar!

Bild
Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) innebär att...

  1. ni har gjort det ni kan för att förhindra att det ska börja brinna och ni skyddar er verksamhet, medarbetare, lokaler och inventarier.
  2. det skapar ordning och reda på metodiskt vis för era brandskyddsfrågor.
  3. ni skapar rutiner i ert brandskyddsarbete, som även innebär att ni kontrollerar och följer upp ert brandskydd.

SBA kan jämföras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – båda metoderna är lätta och sättet att göra det liknar varandra. Ni har möjligtvis inte redan en skyddsorganisation, som till exempel internkontroll av arbetsmiljön? Den kan i så fall mycket väl användas som stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete.

Vi hjälper er
Som ägare till en fastighet där verksamhet bedrivs eller företagare som hyr lokaler har ni ett ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand, förhindra och/eller begränsa skador till följd av en brand. Vill ni veta mer hur ni bör arbeta med ert SBA? Kontakta oss så hjälper vi er!

Önskas fördjupning kring lagen om skydd mot olyckor?
Läs mer här Lag (2003:778)