Brandpost typ 4G

Typ 4G/695 30M/25mm STABILO-Slang gavelbrandpost (BxHxD) 260X795X695mm

Typ 4G Branpostskåp Gavelbrandpost Slanglängd/Dimension 30m / 25mm STABILO-Slang Inbyggnadsdjup 695mm Dimension skåp Bredd x Höjd x Djup 260X795X695mm