Strålrör

Enhetsstrålrör

Art.nr Munst. ø  Klass Matr. Koppl. RSK nr
101300 7/10 L 32 422 37 16
3532 7/10 1 L 32 422 37 15
3533 7/10/14 2 L 32 422 38 14
3534 10/14/18/22 3 L 63 422 39 13Dimstrålrör, Handifighter II med gummibuffert och provtryckningsuttag. Avsett för brandposter

 

Art.nr Munst. ø  Matr. Koppl. Lit/Min RSK nr
36811 7 M ¾” slangsockel 75 422 39 14
36821 10 M 1″ slangsockel 150 422 39 15
36815 7 M med förlängningsrör och ¾” slangsockel 75 421 53 24
36825 10 M med förlängningsrör och 1″ slangsockel  150 421 53 28
101812 7 M 32 75 421 53 22
101814 10 M 32 150
101813 7 M 32 lång 75 421 53 26
101815 10 M 32 lång 150

Vi förbehåller oss rätten till tekniska
ändringar utan förvarning