Bild

DIMSTRÅLRÖR 32 KLOKOPPLING LÅNG 75l/min

DIMSTRÅLRÖR MED FÖRLÄNGNINGSRÖR OCH 3/4" 32 KLOKOPPLING 75l/min MUNSTYCKE 7 MÄSSING