Bild

DIMSTRÅLRÖR 32 KLOKOPPLING LÅNG 75l/min

DIMSTRÅLRÖR MED FÖRLÄNGNINGSRÖR OCH 3/4" 32 KLOKOPPLING 75l/min MUNSTYCKE 7 MÄSSING

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100