Fettbrandsläckare

fat-extinguisherFettbrandsläckaren släcker brand i matfett, F-bränder, men också bränder i papper, tyg och andra fibrösa material. Släckaren är lämplig för alla kök där det finns fritöser och stekbord eller annan utrustning där stora mängder matfett förekommer.

Vi strävar efter att våra produkter ska var så miljövänliga som möjligt. En del av vårt fokus de senaste åren har varit att minimera miljöbelastningen för de släckmedel som vi använder.

Förutom släckare med skum, pulver och koldioxid erbjuder vi också specialsläckare för fritösbränder – bränder i oljor för matberedning. Den här brandrisken har uppmärksammats mycket på senare tid.

Egen tillverkning innebär full kontroll från utveckling till färdig produkt. Det gör oss flexibla så att vi snabbt kan tillgodose våra kunders och marknadens önskemål.

Presto står för kvalitet och säkerhet. SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut) och våra egna provningar har visat att släckare från 6 kg (L) ska vara utrustade med en säkerhetsanordning. Säkerhetsanordningen hindrar trycket i släckaren att stiga okontrollerbart vid kraftig upphettning. Prestosläckare från 6 kg (L) tillverkas med denna säkerhetsdetalj.

Utformad för sitt syfte
Fettsläckaren är utrustad med en släcklans istället för en vanlig slang. Fördelen med detta är att operatören inte kommer så nära brandhärden och att fettstänk förebyggs då släcklansen sänker utströmningshastigheten och fördelar släckmedlet mjukt. Tömningstiden är extremt lång, minimum 60 sekunder.

Köket fordrar mer än koldioxid
Vanligtvis finns en koldioxidsläckare i köket. Problemet är att den inte räcker till vid fettbränder, då kyleffekten är för låg. Koldioxiden hindrar inte heller återantändning eftersom den efter släckningen snabbt kan ventileras bort. Trycket i en koldioxidsläckare är dessutom mycket högt och kan göra så att det brinnande fettet stänker ut ur fritös och grytor. Dock skall man låta koldioxidsläckaren sitta kvar i köket då den krävs som skydd för bland annat den elektriska utrrustningen.

Hur testas den?
F-släckare testas i ett provbål på upp till 1 x 0,5 m med 75 liter fett som skall släckas fullständigt. Ingen återantändning får ske under 20 minuter efter släckningen. Under den 20-minutersperioden skall fettet kylas ner till 30°C under antändningstemperaturen som normalt är 330-350°C. Inget matfett får under släckningen stänka utanför provkärlet.

Slutligen
Om släckaren genomgår provet framgångsrikt får den förses med F-symbolen, som anger att den klarar fettbrand.

OBS!

Även om branden släcks efter några sekunder måste hela innehållet i släckaren tömmas över brandhärden. På så vis minskar risken för återantändning.


Släckmedel för fettbränder (Fatseal)

Fatseal är en högefektiv släckvätska mot bränder i matberedningsoljor. Svårigheten att släcka sådana bränder har uppmärksammats i den europeiska standarden för klassificering av bränder (SS-EN 2). Där har man valt att ge bränder i vegetabiliska och animaliska oljor vid matberedning en separat klassning, nämligen brandklass F. Men Fatseal har också bra effekt mot bränder i trä, tyg och papper, så kallade A-bränder.

Hur släcks branden?
Släckmedlet för fett, Fatseal, består av en kaliumbaserad saltlösning som släcktekniskt reagerar med matfettet och ger en flerfaldig släckeffekt. Vätskan bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över brandhärden som både släcker och förhindrar återantändning. Vattnet i vätskan förångas och kyler ner fett och plåtytor. Ytterligare kylning uppnås genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar koldioxid.

När släckningen är klar
På grund av sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Dröj därför inte med att sanera efter spill eller släckning. Använd våtdammsugare eller absorberingsmedel, t.ex. sand, sågspån eller konventionella absorberingsmedel. Eftertorka med en fuktig trasa.

Att tänka på
Fatseal i färdig blandning, t.ex. i en handbrandsläckare, får inte utsättas för temperaturer under 0°C.Produktblad

Säkerhetsdatablad

Kompletterande dokumentation

Det finns ingen kompletterande information

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.