Fettbrandsläckare

Presto Fettbrandsläckare

Speciellt anpassad för brand i matfett men också bränder i papper, tyg och andra fibrösa material. Lämplig för kök där det finns fritöser, stekbord eller annan utrustning där stora mängder matfett förekommer.

Fettbrandsläckaren släcker brand i matfett, F-bränder, men också bränder i papper, tyg och andra fibrösa material. Släckaren är lämplig för alla kök där det finns fritöser och stekbord eller annan utrustning där stora mängder matfett förekommer.

Notera att fettbrandsläckaren kan innehålla PFAS. På Presto arbetar vi aktivt med att fasa ut dessa ämnen ur vårt sortiment och istället erbjuda miljöanpassade alternativ.  I vår samlingsfolder över handbrandsläckare kan du läsa mer om olika släckmedel samt se vilka modeller som är PFAS-fria eller innehåller PFAS.

Fettsläckaren är utrustad med en släcklans istället för en vanlig slang. Fördelen med detta är att operatören inte kommer så nära brandhärden och att fettstänk förebyggs då släcklansen sänker utströmningshastigheten och fördelar släckmedlet mjukt. Tömningstiden är extremt lång, minimum 60 sekunder.

Presto står för kvalitet och säkerhet. SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut) och våra egna provningar har visat att släckare från 6 kg (L) ska vara utrustade med en säkerhetsanordning. Säkerhetsanordningen hindrar trycket i släckaren att stiga okontrollerbart vid kraftig upphettning. Prestosläckare från 6 kg (L) tillverkas med denna säkerhetsdetalj.

Vanligtvis finns en koldioxidsläckare i köket. Problemet är att den inte räcker till vid fettbränder, då kyleffekten är för låg. Koldioxiden hindrar inte heller återantändning eftersom den efter släckningen snabbt kan ventileras bort. Trycket i en koldioxidsläckare är dessutom mycket högt och kan göra så att det brinnande fettet stänker ut ur fritös och grytor. Dock skall man låta koldioxidsläckaren sitta kvar i köket då den krävs som skydd för bland annat den elektriska utrrustningen.

F-släckare testas i ett provbål på upp till 1 x 0,5 m med 75 liter fett som skall släckas fullständigt. Ingen återantändning får ske under 20 minuter efter släckningen. Under den 20-minutersperioden skall fettet kylas ner till 30°C under antändningstemperaturen som normalt är 330-350°C. Inget matfett får under släckningen stänka utanför provkärlet. Om släckaren genomgår provet framgångsrikt får den förses med F-symbolen, som anger att den klarar fettbrand.

Även om branden släcks efter några sekunder måste hela innehållet i släckaren tömmas över brandhärden. På så vis minskar risken för återantändning.

Brandsläckning med fettbrandsläckare

Fatseal är en högeffektiv släckvätska mot bränder i matberedningsoljor. Svårigheten att släcka sådana bränder har uppmärksammats i den europeiska standarden för klassificering av bränder (SS-EN 2). Där har man valt att ge bränder i vegetabiliska och animaliska oljor vid matberedning en separat klassning, nämligen brandklass F. Men Fatseal har också bra effekt mot bränder i trä, tyg och papper, så kallade A-bränder.

Släckmedlet för fett, Fatseal, består av en kaliumbaserad saltlösning som släcktekniskt reagerar med matfettet och ger en flerfaldig släckeffekt. Vätskan bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över brandhärden som både släcker och förhindrar återantändning. Vattnet i vätskan förångas och kyler ner fett och plåtytor. Ytterligare kylning uppnås genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar koldioxid.

På grund av sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Dröj därför inte med att sanera efter spill eller släckning. Använd våtdammsugare eller absorberingsmedel, t.ex. sand, sågspån eller konventionella absorberingsmedel. Eftertorka med en fuktig trasa.

Fatseal i färdig blandning, t.ex. i en handbrandsläckare, får inte utsättas för temperaturer under 0°C.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.