Brandsläckare LB6 för brand i litiumbatterier

Litiumbatteribrandsläckaren släcker brand i elektrisk utrustning som innehåller litiumjonbatterier.fat-extinguisher

Litiumjonbatterier innebär en speciell brandrisk och med dess stora energiinnehåll krävs rikligt med släckmedel även för små enheter för att uppnå tillräcklig kylning.

Det finns idag ingen europeisk standard för Brandsläckare vad gäller brand i litiumbatterier. Presto har genom egen utveckling och testning tagit fram brandsläckaren Presto LB6 som är effektiv mot denna typ av bränder.

Litiumbatteribrandsläckaren är utrustad med en släcklans. Fördelen med lans är att  kunna komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar. Tömningstiden är lång.

Släckmedlet är en högeffektiv vätska som genom sin låga ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och släcka genom kylning. Runt batteriet finns andra material som ev antänds av batteriet och behöver släckas och kylas. Släckare LB6 släcker även A och B bränder vilket har testats enligt gällande enligt gällande europastandard EN3-7.

Släckområde:
– Mobiltelefon
– Surfplatta
– Bärbar dator

Miljö
Presto LB6 är tillverkad med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Släckmedlet är utan fluortensider. Släckaren är miljöcertifierad vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur.

Hur uppstår branden
Litiumjonbatterier fungerar inom ett visst temperaturintervall. Om temperaturen överstiger detta kan batteriet drabbas av termisk rusning, som innebär att temperaturen drar iväg och batteriet värmer upp sig självt så att celler öppnar sig och ventilerar.

Detta kan till exempel utlösas av yttre skada, överladdning, kortslutning m.m.

Ämnen som bildas kan vara fluorider och fluorväten(vätefluorid) som är mycket giftiga. Röken kan identifieras som kraftig och vitgrå med en skarp lukt.

Hur släcks branden?
I första skedet är det viktigt att släcka själva branden och dess lågor i brinnande material. Detta uppnås genom att brandsläckaren har god släckeffekt och brandklassning för både A och B brand.

När branden släckts är målet att genom kylning förhindra termisk rusning och att termisk rusning sprids till närliggande battericeller. För att uppnå bästa kylning används ett högeffektivt kylmedel och en speciellt anpassad släcklans för att nå lång tömningstid och fin fördelning. Försök lokalisera batteriet och rikta släckmedlet mot detta.

Genom sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Det är viktigt att inte upphöra med påföring av släckmedel fastän lågorna slocknat. Töm hela släckarens innehåll i avsikt att kyla ned battericellerna tillräckligt. Var uppmärksam på att den rök som avges kan vara giftig.

OBS!

Även om branden släcks efter några sekunder måste hela innehållet i släckaren tömmas över brandhärden. På så vis minskar risken för återantändning.


Filmklipp


Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.