Litiumbrandsläckare

Presto Litiumbrandsläckare

Litiumbatteri-brandsläckaren släcker brand i elektrisk utrustning som innehåller litiumjonbatterier så som mobiltelefoner, bärbara datorer och elscooters.

Presto Brandsläckare LB6 och LB9 för brand i litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier finns i exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och många andra produkter vi kommer i kontakt med dagligen. Denna moderna batteriteknik har många fördelar men är tyvärr även förenad med en speciell form av brandrisk. Bränder av den här typen har ökat med 42% (1) de senaste fem åren och det är viktigt att förebygga och hantera den här typen av brandrisk. I och med batteriets stora energiinnehåll krävs rikligt med släckmedel för att släcka bränder även i små enheter som exempelvis mobiltelefon eller powerbanks.

Presto LB6 och LB9 är brandsläckare speciellt anpassade för att släcka brand i elektrisk utrustning som innehåller litiumjonbatterier. Kylning är extra viktigt vid den här typen av brand för att förhindra att branden sprider sig mellan battericellerna. Därför är tömningstiden extra lång och det högeffektiva släckmedlet är särskilt lämpat för att klara uppgiften. Brandsläckarna är dessutom utrustade med en släcklans som gör att du kan komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar vilket ytterligare bidrar till bästa möjliga släckeffekt.

Batterier

Släckmedlet P Foam Green är en högeffektiv vätska som genom sin låga ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och släcka genom kylning. Eftersom litiumjonbatterier ofta sitter inuti olika typer av elektronikprodukter finns andra material runt batteriet som eventuellt antänds och som också behöver släckas och kylas. LB6 och LB9 släcker därför även A- och B-bränder2 .

Presto Brandsläckare LB6 och LB9 är tillverkade med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Exempelvis innehåller inte släckmedlet miljöskadliga fluortensider (PFAS).

LB9 – bäst i klassen!

KIWA i Holland utför det första och enda officiella testet i Europa (NTA 8133) för handbrandsläckare och dess kapacitet att hantera en litiumjonbatteribrand som motsvarar 600Wh. Batterier av den storleken finns i t.ex. elcyklar och elverktyg. Presto valde att testa LB9 som klarade testet med fantastiskt resultat – bäst i klassen!

I korthet går testet ut på att ett flertal batteripack med totalt 24 celler staplas i rad. En cell i mitten av batteripacken överladdas sedan tills den uppnår termisk rusning och börjar brinna. Så snart första flamman uppstår startar släckförsöket som får pågå i max 3 minuter. Inom 20 minuter efter avslutad släckning får sedan återantändning inte ske, därefter mäts spänningen i varje cell individuellt för att avgöra om de räddats. Kravet är att minst 1st cell har räddats. LB9 klarade detta test tre gånger i rad med det fantastiska resultatet 16, 17, 20st räddade celler. Det är det bästa resultat som uppnåtts hos KIWA3!

Bild

Vilken produkt ska jag välja?

LB6 och LB9 rekommenderas för exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och powerbanks. LB9 rekommenderas även för lite större batterier som elscootrar, elcyklar, MCstartbatterier och elverktyg.

Olika tillämpningar och verksamheter utgör olika risker och kräver olika släckkapacitet. Prestos sortiment för brandsläckning av litiumjonbatterier ger skydd för en rad applikationer. Rekommendationstabellen illustrerar den batteristorlek (Wh) respektive produkt hanterar.

Rekommendationstabell

När en enhet med litiumjonbatteri skadas (antingen en gång eller flera upprepande mindre gånger) kan litiumjoncellerna drabbas av en så kallad ‘termisk rusning’. Termisk rusning innebär att det frigörs energi i form av värme inne i batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosionsartat och är mycket svårsläckt. Vid en brand bildas också väteflorider i form av rök som är mycket hälsofarlig.

När brand i litiumjonbatterier uppstår skall utrymning ske men vid ett tidigt skede finns det redskap som hjälper oss hantera branden. På Presto har vi både brandposter, brandaggregat och brandsläckare för bränder i litiumjonbatterier.

Tänk på att även material i närheten av enheten kan ta eld vid explosionen. Detta gör det extra viktigt att placera enheter med litiumjonbatterier i brandsäkert, exempelvis egna brandceller.

OBS! Även om branden släcks efter några sekunder måste hela innehållet i släckaren tömmas över brandhärden. På så vis minskar risken för återantändning.

Bild
Artikelnummer: 290610Produktnamn: Presto LB6Visa produkt
Litiumbrandsläckare
Artikelnummer: 290919Produktnamn: Presto LB9Visa produkt

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.