Presto Litiumbrandsläckare

Litiumbatteri-brandsläckaren släcker brand i elektrisk utrustning som innehåller litiumjonbatterier så som mobiltelefoner, bärbara datorer och elscooters.

Litiumjonbatterier finns i exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer och är förenad med en speciell form av brandrisk. I och med batteriets stora innehåll på energi krävs rikligt med släckmedel även för att små enheter ska uppnå tillräcklig kylning vid brand.

Vi på Presto är stolta över vårt sortiment för litiumbränder. Utöver brandpost och släckaggregat har vi brandsläckaren LB6. Båda vår brandsläckare och släckaggregat är utrustade med en släcklans som gör att du kan komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar. Tömningstiden är lång och släckmedlet är en högeffektiv vätska som genom sin låga ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och släcka genom kylning.

Runt batteriet finns andra material som ev antänds av batteriet och behöver släckas och kylas. Släckare LB6 släcker även A och B bränder vilket har testats enligt gällande enligt gällande europastandard EN3-7.

Presto LB6 är tillverkad med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Släckmedlet är fritt från PFAS!
Släckaren är miljömärkt enligt Milieukeur.

  • Mobiltelefon.
  • Surfplatta.
  • Bärbar dator.

Litiumjonbatterier fungerar inom ett visst temperaturintervall. Om temperaturen överstiger detta kan batteriet drabbas av termisk rusning, som innebär att temperaturen drar iväg och batteriet värmer upp sig självt så att celler öppnar sig och ventilerar.

Detta kan till exempel utlösas av yttre skada, överladdning, kortslutning m.m.

Ämnen som bildas kan vara fluorider och fluorväten(vätefluorid) som är mycket giftiga. Röken kan identifieras som kraftig och vitgrå med en skarp lukt.

I första skedet är det viktigt att släcka själva branden och dess lågor i brinnande material. Detta uppnås genom att brandsläckaren har god släckeffekt och brandklassning för både A och B brand.

När branden släckts är målet att genom kylning förhindra termisk rusning och att termisk rusning sprids till närliggande battericeller. För att uppnå bästa kylning används ett högeffektivt kylmedel och en speciellt anpassad släcklans för att nå lång tömningstid och fin fördelning. Försök lokalisera batteriet och rikta släckmedlet mot detta.

Genom sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Det är viktigt att inte upphöra med påföring av släckmedel fastän lågorna slocknat. Töm hela släckarens innehåll i avsikt att kyla ned battericellerna tillräckligt. Var uppmärksam på att den rök som avges kan vara giftig.

Även om branden släcks efter några sekunder måste hela innehållet i släckaren tömmas över brandhärden. På så vis minskar risken för återantändning.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022