Skyddsrumsmaterial

I Sverige finns ca 65 000 skyddsrum, vilket gör oss till ett av världens mest skyddsrumstäta länder. Men för att ett skyddsrum ska fylla sin funktion – att hålla människor vid liv – måste det fungera felfritt.

Vårt produktsortiment inom skyddsrumsmaterial

De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes 1951–1974. De är ofta placerade i flerbostadshus och används till vardags som cykelförråd, gym eller möteslokaler. Det är fastighetsägaren som äger och ansvarar för skyddsrummets underhåll. En lång period av fred och bostadshusens ständiga behov av renoveringar och ombyggnationer har dock gjort att funktionen i många skyddsrum är eftersatt.

Nu när säkerhetsläget i Europa har förändrats har skyddsrumsfrågan återigen blivit högaktuell. Fler och fler fastighetsägare ställer sig frågan: Har vi det som behövs för att rädda liv vid händelse av en kris?

Senast uppdaterad: 25 april 2024