Bild

Hjärtstartare Mediana

Vid hjärtstopp gäller det att agera snabbt. En hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda liv när någon drabbats.

Presto är en helhetsleverantör inom området hjärtstartare. Förutom själva enheten har vi tillbehör, håller utbildningar och certifierar Hjärtsäker Zon enligt svensk standard SS 280000 2015. Hjärtstartare ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.

Mediana A16 är en säker och lätthanterlig hjärtstartare som ger tydliga instruktioner och kräver ingen utbildning. Enheten kombinerar mångsidiga funktioner med lågt pris och hög kvalitet.

Hjärtstartaren Mediana A16 ger tydliga instruktioner som guidar dig genom hela processen. Elektroderna är enkla att fästa och stötar ges automatiskt baserat på analys av lägesbilden som hjärtstartaren utför. Enheten analyserar patienten själv och ger en stöt endast om det är nödvändigt – du kan inte skada den hjälpta personen med en Mediana A16 hjärtstartare. Hjärtstartaren ökar tryggheten och förutsättningarna för att liv ska kunna räddas innan ambulansen hunnit till olycksplatsen.

  • Elektroderna passar både barn (över 1 år) och vuxna, vilket innebär att det inte krävs särskilda elektroder för barn (över 1 år).
  • Enheten ger instruktioner på tre språk; finska, svenska och engelska. Du byter språk genom en enkel knapptryckning.
  • Enheten finns i en automatisk och en halvautomatisk version.
  • Livscykelkostnaderna är mycket låga. Förbrukningsartiklarna har hög livslängd (batteri 5 år, elektroder 3 år).
  • Enheten har en automatisk självtestfunktion, så att du alltid har garanti för att den fungerar korrekt. Eventuella problem anges på displayen.

Hjärtsäker Zon skapar trygghet
Det krävs kunskap och beredskap vid hjärtstopp. En hjärtsäker zon på arbetsplatsen skapar trygghet för både anställda och kunder. Hjärtsäker Zon var ursprungligen ett initiativ från Hjärt-Lungfonden men är numera en svensk standard (SS 280000 2015).

Presto erbjuder en helhetslösning där vi hjälper er att bli en certifierad Hjärtsäker Zon.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.