Mindre bränder släcks oftast av personer som inte är yrkesmän. Man kan fysiskt se till att flammor och bränsle skiljs åt, exempelvis genom att kväva elden. Ibland krävs det dock att man installerar ett automatiskt släcksystem för att säkerställa en effektiv släckning och detektering av branden.

Många bränder i hotell och restauranger startar i restaurangköket. Ofta är det fett och matolja från spisar, stekbord, stekhällar samt fritöser som antänder. En stor risk är också filterhus och frånluftskanaler där man kan få en brandspridning. Fett bränder är svårsläckta och kan självantända igen om de inte släcks med rätt metod.

Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem.

Presto erbjuder kökssläcksystem som är speciellt designat för att åstadkomma ett säkert och effektivt skydd av köksutrustning, filterhus och frånluftskanaler i en modern köksmiljö. Kökssläcksystem uppfyller standarden enligt NFPA-17A och NFPA96. Släcksystemet kan anpassas från minsta gatukök till största restaurang.

  • Släcksystemet består av behållare med släckvätska, rörsystem med munstycken samt, vajersystem för smältlänk.
  • Släcksystemet har manuell och automatisk utlösningsmekanism. Systemet är helt mekaniskt men avstängning för el och gas kan styras från systemet.
  • Släckvätskan har en kylande effekt på hetytor, fett och oljor. Detta gör att man sänker temperaturen och förhindrar självantändning.
  • Släckvätskan reagerar mot fett och oljor och bildar därmed ett lock som förhindrar att syre når in till branden och minskar risken för återantändning.

Munstycken placeras i anslutning till den utrustning som skall skyddas t.ex filterhus, frånluftskanal, fritös, spisar och stekbord.

Varje system är unikt, projekteras och designas efter det restaurangkök som ska skyddas.

Underhåll/service ska utföras med sex månaders intervall eller tidigare om situationen kräver detta.

Presto har en väl utspridd serviceorganisation för att kunna åta oss montering, service över hela landet.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.