Metallbrandsläckare

Presto Metallbrandsläckare

Skapats för att effektivt släcka brand i metaller som magnesium, natrium och aluminium. Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer.

Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer. Presto metallbrandsläckare har skapats för att effektivt släcka brand i metaller som magnesium, natrium och aluminium.

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kallad negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° till +60° C.

Behållaren är tillverkad i stål, ventilen i mässing och hantaget i rostfritt stål. Den avstängningsbara ventilen är försedd med kontrollmanometer, vilket förenklar egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet samt säkerhetsmembran som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Med varje släckare följer som standard en hängare för väggmontering. För montering i fartyg och fordon levereras kraftigt fordonsstativ som tillbehör. Även olika typer av skyddsskåp finns som tillbehör.

Presto Metallbrandsläckare är CE-märkt som bekräftelse på att behållaren och övriga tryckutsatta delar uppfyller kraven i EU:s tryckkärlsdirektiv. Den är också testad och godkänd för D-brand enligt NEN 2033:2006 DIN 14406 Part 2 samt certifierade av DNV (Det Norske Veritas) som genom regelbundet återkommande kontroller av släckare och tillverkning säkerställer en jämn och hög produktkvalitet.

Presto lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör utföras en gång per år. Efter användning, även om bara en liten del av innehållet har förbrukats, skall släckaren laddas om. Vid omladdning och reparation skall endast originaldelar användas. Kontakta oss eller våra serviceombud.

Brandsläckning med metallbrandsläckare

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.