Presto Vattensläckare

Presto Vattensläckare

Med sin totala avsaknad av miljöpåverkande kemikalier och sin goda effektivitet vid bekämpning av många olika typer av bränder är detta ett bra och alltmer efterfrågat produktval.

Prestos vattensläckare är med sin totala avsaknad av miljöpåverkande kemikalier det bästa miljövalet. Släckmedlet i brandsläckaren är endast rent avjoniserat vatten, och med hjälp av teknologin i brandsläckaren minskas vattnets droppstorlek radikalt. Detta betyder i sin tur kyleffekten mångdubblas och åstadkommer en atmosfär för effektiv släckning. Vatten är bättre än skum.

Att släcka med vattendimma ger inte bara minimal miljö- och hälsopåverkan utan det ger också betydligt mindre följdskador än andra typer av släckmedel. Efter flertalet kvalitetssäkrade tester och utredningar ser vi att tekniken i Prestos vattensläckare möjliggör släckning i fibrösa material (Klass A) och fettbränder (Klass F), men även mindre form av vätskebränder (Klass B).

Detta innebär att Prestos vattensläckare är vår primära släckare till de alla flesta miljöer, exempel alla typer av kontor, skolverksamhet, restauranger, hotell, förvaltningsbyggnader m.m.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.