Skumsläckare

Presto Skumsläckare

Skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot bränder i fasta material som normalt bildar glöd. Sådana material är exempelvis trä, tyg, plast, papper, bildäck eller brand i brännbara vätskor såsom bensin och diesel.

Notera att skumsläckare kan innehålla PFAS. På Presto arbetar vi aktivt med att fasa ut dessa ämnen ur vårt sortiment och erbjuder miljöanpassade alternativ.  I vår samlingsfolder över handbrandsläckare kan du läsa mer om olika släckmedel samt se vilka modeller som är PFAS-fria eller innehåller PFAS.

Våra behållare för brandsläckare tillverkas av stål och är rostskyddad. Dessa förses med en varmpressad ventil i förnicklad mässing och ventilen är avstängningsbar och utrustad med kontrollnippen och manometer. På de behållare som rymmer 6 liter och uppå finns en säkerhetsanordning som utlöses om trycket skulle stiga kritiskt, exempel om behållaren står kvar i en brand.

Dessa handbrandsläckare är godkända enligt Stichting Milieukeur den ledande miljömärkningen i Europa, som också utformat och fastställt kraven. Kraven omfattar kemiskt innehåll och reglerar bland annat att den maximalt tillåtna mängden fluortensider samt förekomst av andra miljöfarliga ämnen

Eftersom släckmedlet är utblandat med vatten måste släckaren frostskyddas om den ska stå utomhus i minusgrader. Därför ingår frostskyddade skumsläckare i Prestos sortiment; användbara i sammanhang där man tidigare var hänvisad till andra släckmedel, t.ex. i fritidshus och på fordon. Det är viktigt att rikta strålen med släckskummet mot lågans bas eftersom det ska täcka det brinnande ämnet.

Även om skumsläckaren är säker upp till 1000 volt, är det ändå klokt att vara försiktig om elektrisk utrustning finns i närheten av brandhärden. 

Brandsläckning med skumsläckare

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.