Släckarkärror

Släckarkärror

Släckarkärror som är anpassade för de krav som ställs vid Heta Arbeten.

Med heta arbeten avses en tillfällig arbetsplats där det utförs svetsning, skärning, lödning, slipning och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. För att uppfylla försäkringsbolagens särskilda brandkrav vid heta arbeten måste minst två 6 kg pulversläckare finnas på plats. Klassningen på släckarna ska lägst vara 34A 233B.

Presto har tagit fram brandredskap som uppfyller marknadens krav och som förebygger/begränsar riskerna för brand på arbetsplatser. För just heta arbeten kan Presto erbjuda två typer av släckarkärror beroende på vilket behov man har och hur arbetsplatsen är utformad.

Liten och smidig släckarkärra med hopfällbart handtag. Lämpar sig när man behöver vara mobil och enkelt kunna lyfta kärran in och ut ur servicebilen. Kärran har massiva hjul och är lätt att hantera. På kärran finns det plats för två 6 kilos eller två 6 liters släckare. Kärran är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar.

Art. nr.HöjdBreddDjupVikt

9726

725-1125 mm

490 mm

265 mm

7 kg

Presto släckarkärra är kompakt, robust och försedd med stora kraftiga hjul, vilket gör den lätt att ta med ut på arbetsplatsen. Den är lämplig vid heta arbeten vid takläggning* då krok för bygghiss finns. Kärran har plats för två st 12-kilos pulversläckare och tar alla varianter av brandsläckare. Den är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar.

Art. nr.HöjdBreddDjupVikt

97250

920 mm

355 mm

560 mm

11 kg

*Vid takarbeten ska det finnas två 6 kg’s pulversläckare med lägst klassning 34A 233 BC, vattenslang med vattentillförsel alt. en 6 kg pulversläckare med klassning 34A BC, strålkastare, brytverktyg (ex. kofot), telefon/radio för kommunikation.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.