Skåp för utanpåliggande stigarledning

Enligt standard SS 3112 skall in- och uttagsarmatur förläggas bakom låsbar lucka. Vanligtvis förläggs stigarledningen i schakt och då används fasadlucka samt stigarledningslucka. Vid vissa byggnationer förläggs stigarledningen utanpåliggande i trapphus. Vid dessa  installationer kan Prestos ventilskåp användas. Ventilskåp kan beställas i önskad storlek och ursparingar kan göras för stigarledningen så att ventilskåpet kan träs över stigarledningen och armaturen för att sedan sättas fast i bakomvarande vägg.

 


104192 Ventilskåp_1Ventilskåp för utanpåliggande stigarledning, anpassade för Prestos kompletta in- och uttag

Ventilskåp inklusive dekal, lås och brandskåpsnyckel enligt SS 3654. Ventilskåp kan fås i ett flertal dimensioner och färger. Till exempel kan ursparingar göras för utanpåliggande stigarledning. RAL 9010 vit i standardutförande.

104192 Ventilskåp_2 104192 Ventilskåp_3

 

 

 

 

Intag

Art.nr Beskrivning B x H
104756 Ursparing på ovansida 450 x 450 x 450mm
104450 Ursparing på ovansida 450 x 450 x 300mm

 

Uttag med vinkelventiler

Art.nr Beskrivning B x H
104149 Ursparingar på ovan och undersida 450 x 450 x 220mm

Toppskåp

Art.nr Beskrivning B x H
104947 Ursparing på undersida, vänster 450 x 450 x 220mm
104948 Ursparing på undersida, höger 450 x 450 x 220mm

Toppskåp för automatisk avluftare

Art.nr Beskrivning B x H
105079 Ursparing på undersida, vänster 450 x 800 x 220mm
105080 Ursparing på undersida, höger 450 x 800 x 220mm