Vätskesläckare med tillsats

Presto Vätskesläckare med tillsats

Tränger djup in i materialet och avdunstar snabbt för att på så vis släcka genom kylning. Lämnar även ett mikroskikt som förhindrar återantändning. Fluortensidfri och därför även ett bra miljöval.

Våra vätskesläckare med tillsats är tillverkade i ambitionen med att ha så låg miljöpåverkan som möjligt med bibehållen hög släckeffekt mot bränder i fibrösa material som bildar glöd. Vi kallar dessa släckare för Presto Green. Presto Green innehåller ett släckmedel som är fluortensidfritt men innehåller andra tensider (som är kontrollerade avseende nedbrytbarhet*) och ingår därför i vårt sortiment av miljösläckare. Släckmedlet är avsett för A-brand och har därför begränsad effektivitet på flytande B-brand.

Släckaren är Milieukeur-märkt vilket innebär att släckmedlet är tredjepartskontrollerat avseende kemiskt innehåll och miljöfarliga ämnen. För handbrandsläckare är detta den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven.

Släckmedlet i Presto Green är främst ett högeffektivt vätmedel som genom sin låga ytspänning snabbt tränger djup in i materialet. Det avdunstar snabbt för att på så vis släcka genom kylning, men lämnar även ett mikroskikt som förhindrar återanvändning. Släckmedlet i Presto Green är fluortensidfritt och därför även ett bra miljöval. Eftersom släckaren innehåller andra tensider avråder vi från användning utomhus.

Vid sanering används enklast en våtdammsugare eller absorberingsmedel. Eftertorka med trasa.

*enligt OECD:s riktlinjer, testmetod 302B.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.