fbpx

Brandtätning

Rök - BrandtätningVad är brandtätning?

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Utförande

Ett vanligt förekommande material för brandtätning är en gipsbaserad brandskyddsmassa som blir slät vid montage. Det finns även målade brandskyddsskivor som monteras tillsammans med brandfog för att få en mjuk tätning (lättare nydragning av kablar.) Olika typer av genomförningar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används. Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda Er den bästa tekniska lösningen – till lägsta kostnad – utan att ge avkall på funktion och säkerhet.


Täthetsprov och integritetstestTäthetsprov - Brandtätning

Det skyddade rummet ska vara tätt så att luft inte kan komma in och så att släckgas inte kan läcka ut. Syre påverkar starkt en brands utveckling och det är därför viktigt att se till att branden inte får syre. I ett rum som skyddas med släckgas är detta extra viktigt.