Brandtätning
Vad är brandtätning?
Oavsett verksamhet är våra fastigheter indelade i brandceller. Dessa brandceller hjälper oss begränsa brand men små som stora förändringar sker dock dagligen i våra lokaler. Ombyggnationer, kabelgenomföringar, ventilationsrör och slitage bidrar till hål i våra brandceller vilket riskerar livsavgörande konsekvenser.
Med hjälp av våra experter får ni era brandceller täta. Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas genom hål i brandväggar. Vi analyserar, diskuterar, ger råd och genomför eventuella åtgärder för att ni ska få en tryggare vardag.
Utförande av brandtätning
Ett vanligt förekommande material för brandtätning är en gipsbaserad brandskyddsmassa som blir slät vid montage. Det finns även målade brandskyddsskivor som monteras tillsammans med brandfog för att få en mjuk tätning (lättare nydragning av kablar.) Olika typer av genomförningar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används. Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda Er den bästa tekniska lösningen – till lägsta kostnad – utan att ge avkall på funktion och säkerhet.

Har du funderingar kring brandceller eller brandtätning? 

Det är viktigt för oss att alltid finnas nära och därför finns vi med rätt behörig personal över hela landet. 
Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.