Brandtätning

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas genom hål i brandväggar. Med hjälp av våra experter får ni era brandceller täta.

Oavsett verksamhet är våra fastigheter indelade i brandceller. Dessa brandceller hjälper oss begränsa brand. Men med tiden brukar ombyggnationer, kabelgenomföringar, ventilationsrör och slitage bidra till hål i brandceller, vilket gör att eld och rök riskerar att spridas.

Med hjälp av våra experter får ni era brandceller täta. Vi analyserar, diskuterar, ger råd och genomför brandtätningsåtgärder.

Olika typer av genomföringar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används. Ett vanligt förekommande material för brandtätning är en gipsbaserad brandskyddsmassa som blir slät vid montage. Det finns även målade brandskyddsskivor som monteras tillsammans med brandfog för att få en mjuk tätning, vilket ger en enklare nydragning av kablar vid behov.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022