Asbest, särskilt utbildning

Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbesthaltiga material i sitt arbete skall få information om hur asbest kan påverka hälsan, dess tekniska egenskaper och var materialet hittas.

För dem som arbetar med rivning eller annan hantering av materialet (samt för deras arbetsledare) finns krav på särskilt asbestutbildning.

För att arbeta säkert med asbestmaterial och inte utsätta sig för risker krävs rätt skyddsutrustning, men även utbildning om hur man arbetar säkert med asbest. Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbesthaltiga material i sitt arbete skall få information om hur asbest kan påverka hälsan, dess tekniska egenskaper och var materialet hittas. För dem som arbetar med rivning eller annan hantering av materialet (samt för deras arbetsledare) finns krav på särskilt asbestutbildning. Finns som grund, särskild och allmän/repetition.

För dem som arbetar med eller kommer i kontakt med asbesthaltiga material, samt arbetsledare.

Utbildningen omfattar bland annat:
• Kunskaper om asbestsanering som inte kräver luftsluss (innesluten sanering)
• Teori och praktisk om arbete med rivning av asbest och asbesthaltiga material
• PCB

4 dagar.