Asbest, särskilt utbildning

Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbesthaltiga material i sitt arbete skall få information om hur asbest kan påverka hälsan, dess tekniska egenskaper och var materialet hittas.

Hur önskar du genomföra utbildningen?