Arbetsmiljö & juridik

Vi på Presto har bred erfarenhet inom arbetsmiljö och erbjuder utbildningar inom både entreprenadjuridik, byggregler, personalfrågor och bättre arbetsmiljö.

Enligt lag har alla arbetsgivare krav på att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Trots detta sker det varje dag olyckor på arbetsplatser i Sverige.

Presto
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen?

Presto
Asbest, mögel och damm

Arbetar du med asbest, damm eller mögel? För att kunna arbeta säkert och enligt föreskrifterna om Asbest AFS 2006:1 krävs kunskap och för...

Presto
Asbest, särskilt utbildning

Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbesthaltiga material i sitt arbete skall få information om hur asbest kan påverka hälsan, dess ...

Presto
Buller & Vibrationer

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande före...

Presto
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P) eller samordnar du arbetsmiljöarbetet under utförandet (BA...

Presto
Byggergonomi

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande före...

Presto
Byggergonomi, Buller & Vibrationer

Utbildning är för dig som exempelvis är bergarbetare, för personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämp...

Presto
Bättre arbetsmiljö, BAM

Behöver du utbildning i arbetsmiljökunskap? Denna utbildning utgår från Arbetsmiljölagen med tillhörande förordning, föreskrifter samt ar...

Presto
Entreprenadjuridik AB04 och ABT06

Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar samt kunskap i standardavtalen AB04 ...

Presto
Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 Arbetar du med isocyanter eller allergiframkallande kemikalier?

Presto
Kemiska arbetsmiljörisker

Lim, färg, lack, spackel, fogmaterial och många andra produkter innehåller hälsofarliga kemikalier som skadar kroppen, ofta genom inandni...

Presto
Pannoperatör

Arbetsmiljöverket kräver att sådan personal som arbetar med övervakning av panna i klass A eller B skall vara certifierad pannoperatör en...

Presto
Plan Bygglagen – Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, till...

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022