Arbetsmiljö & juridik

Vi på Presto har bred erfarenhet inom arbetsmiljö och erbjuder utbildningar inom både entreprenadjuridik, byggregler, personalfrågor och bättre arbetsmiljö.

Enligt lag har alla arbetsgivare krav på att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Trots detta sker det varje dag olyckor på arbetsplatser i Sverige.

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen?

Asbest, mögel och damm
Asbest, mögel och damm

Arbetar du med asbest, damm eller mögel? För att kunna arbeta säkert och enligt föreskrifterna om Asbest AFS 2006:1 krävs kunskap och för...

Asbest, särskilt utbildning
Asbest, särskilt utbildning

Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbesthaltiga material i sitt arbete skall få information om hur asbest kan påverka hälsan, dess ...

Buller & Vibrationer
Buller & Vibrationer

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande före...

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P) eller samordnar du arbetsmiljöarbetet under utförandet (BA...

Byggergonomi
Byggergonomi

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande före...

Byggergonomi, Buller & Vibrationer
Byggergonomi, Buller & Vibrationer

Utbildning är för dig som exempelvis är bergarbetare, för personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämp...

Bättre arbetsmiljö, BAM
Bättre arbetsmiljö, BAM

Behöver du utbildning i arbetsmiljökunskap? Denna utbildning utgår från Arbetsmiljölagen med tillhörande förordning, föreskrifter samt ar...

Bild
Diisocyanater
Bild
Diisocyanater - Grund

Vi på Presto har tagit fram utbildning i Diisocyanater som täcker alla de utbildningsmoment som finns med i REACH-förordningen. Utbildni...

Bild
Diisocyanater - Mellan

Vi på Presto har tagit fram utbildning i Diisocyanater som täcker alla de utbildningsmoment som finns med i REACH-förordningen. Utbildni...

Entreprenadjuridik AB04 och ABT06
Entreprenadjuridik AB04 och ABT06

Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar samt kunskap i standardavtalen AB04 ...

Hot och Våld
Hot och Våld

Utbildningen riktar sig till samtliga personer när en våldsam situation kan uppstå i samband med arbetet, utbildningen kommer att vara ge...

Härdplast
Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 Arbetar du med isocyanter eller allergiframkallande kemikalier?

Kemiska arbetsmiljörisker
Kemiska arbetsmiljörisker

Lim, färg, lack, spackel, fogmaterial och många andra produkter innehåller hälsofarliga kemikalier som skadar kroppen, ofta genom inandni...

Bild
Kvartsdamm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller leder arbete i miljöer där kvartsdamm kan förekomma.

Pannoperatör
Pannoperatör

Arbetsmiljöverket kräver att sådan personal som arbetar med övervakning av panna i klass A eller B skall vara certifierad pannoperatör en...

Plan Bygglagen – Boverkets byggregler
Plan Bygglagen – Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, till...

Bild
Säkrare Arbetsmiljö

Varje år rapporteras omkring 35 000 arbetsmiljöolyckor till Arbetsmiljöverket flera av olyckorna leder till dödsfall. Det här är en trend...

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022