Utbildning: Utrymningsledare

En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att t.ex. branden startat. En förutsättning är att utrymningsledaren är väl utbildad och har kunskaper för att leda utrymningen.

Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda utrymningsledare som har ett ansvar för en avdelning, våningsplan eller annat naturligt avgränsat område kan en utrymning underlättas så att den kan ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Mål

Efter avslutad utbildning har du kunskap i utrymningsförfarande samt hur du skyddar dig själv, dina kollegor, kunder och besökare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utrymningsledare, dvs till dig som fått tilldelad utrymningsansvar. Vänder sig till personal som ska verka med utrymningsansvar inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal eller statlig verksamhet.

Innehåll

 • Mänskligt beteende
 • Kroppens påverkan
 • Brandteori
 • Risker vid tillbud
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningssystem och utrymningsstrategi
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Återsamling
 • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
 • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet

Tidsåtgång

4 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.