Utbildning: Utrymningsledare

Utbildningen är avsedd för dig som skall leda verksamhetens utrymning av personal, besökare och/eller kunder i händelse av brand eller annan olycka. Kursen ger dig kunskaper för att kunna planera, organisera och genomföra utrymning.

Mål

Att utrymning av byggnad/anläggning kan ske i händelse av brand eller annan olycka.

Målgrupp

Den som skall leda utrymningen av människor vid en brand eller annan olycka.

Syfte

Deltagarna ska ges förståelse och kunskaper kring viktiga åtgärder samt förutsättningar för en väl fungerande utrymningsorganisation.

Kursinnehåll

  • Lagar och bestämmelser
  • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
  • Brands uppkomst och snabba förlopp
  • Utrymningssystem och strategi
  • Intern organisation
  • Utrymningsledarens roll
  • Utrymningsproblematik
  • Utrymningstekniska hjälpmedel

Kurslängd

Kursen omfattar en halvdag (4 tim).

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?