Brandsäkerhet

Varje timme förstör brand och olycka resurser och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme riskeras människors liv och hälsa men med rätt kunskap kan vi förebygga branden innan den ens startar.

Vi på Presto erbjuder både teoretiska, praktiska och digitala utbildningar i brandskydd. Våra utbildningar är kvalitetssäkrade och efter genomförd utbildning kan certifikat registreras på ID06.

Presto
ATEX

Varje timme uppstår brand på företag i Sverige. Att utföra arbete vid brandfarliga varor, exempelvis spolarvätska, färg eller handsprit, ...

Presto
Anläggningsskötare Brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm ska enligt ’SBF 110 Regler för brandlarm’ och försäkringsbolagen minst ha två anläggnings...

Anläggningsskötare brandlarm repetition E-learning
Anläggningsskötare Brandlarm - Repetition

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm ska enligt ’SBF 110 Regler för brandlarm’ och försäkringsbolagen minst ha två anläggnings...

Presto
Anläggningsskötare Sprinkler

Det finns olika typer av sprinkleranläggningar men för att en anläggning ska uppfylla försäkringsbolagens krav krävs bland annat att anlä...

Presto
Brandfarliga Heta Arbeten

Utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten är riktad till alla som arbetar med moment där det finns risk för att brand uppstår och där du utf...

Presto
Brandfarliga varor föreståndare

Den verksamhet som har tillstånd att hantera brandfarliga varor skall även ha en utsedd föreståndare. Exempel på brandfarliga varor är må...

Presto
Brandskyddsansvaret och SBA

Utbildningen ger övergripande kunskaper om brandskyddsansvar, arbetsuppgifter och olika roller i en brandskyddsorganisation. Hur det syst...

Presto
Brandskyddsansvarig

Som brandskyddsansvarig, oavsett storlek på verksamhet, skall du ha god kunskap och förståelse i det ansvar som åligger företagare gällan...

Presto
Egenkontrollant Brandskydd

Utbildningen fokuserar på systematiskt brandskydd och egenkontrollarbete för att uppfylla lagkrav. Deltagarna kommer att lära sig om bran...

Presto
Grundläggande Brandskydd

Bra utrustning och en planerad organisation underlättar men får inget värde om personalen inte vet hur de ska agera vid brand. Konsekvens...

Presto
Heta Arbeten®

Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkring...

Presto
Praktisk övning handbrandsläckare

En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan agerandet och kunskapen hos personalen eller de män...

Presto
Utrymningsledare

En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minut...

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023