Webbutbildning: Lyftsamordnare

Gör din utbildning var du vill när du vill.

Olyckor i samband med lyftarbete sker ofta på grund av felaktigt hanterade redskap, last eller bristande planering. Som del i det olycksförebyggande arbetet utbildar Presto er i uppgiften att planera och leda lyftoperationer så att de genomförs på ett säkert vis. Utbildningen Lyftsamordnare är framtagen i samarbete med Skanska och ger fördjupad kunskap inom ämnet för att tillgodose detta behov.

Utbildningen består av arbetsuppgifter som ska genomföras och inlämnas till lärare men du behöver avsätta minst tre olika tillfällen för att genomgå hela utbildningen. Utbildningen är öppen dygnet runt under 21 dagar.

Mål

Undvika personskador i samband med lyftoperationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som ska vara lyftsamordnare i sin yrkesroll.

Förhandskrav

Minst 18 år. Genomgått följande utbildningar med godkänt resultat: ”Säkrare Lyft -ISO”, ”Första Hjälpen”, ”Fallskydd” (grundutbildningen). God kännedom om Säkra arbetsmetoder för Lyftoperationer samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om lyftoperationer.

Kursinnehåll

  • Allmänt om rollen som lyftsamordnare
  • Arbetsmiljökrav
  • Riskbedömning, rutiner, dokumentation & räddningsplan
  • Planering av lyftoperationer, standardlyft & komplexa lyft
  • Markförhållanden & lyftanordningar
  • Lyftredskap & lyftvinklar

Tidsåtgång

E-learning/digital utbildning. När du bokat utbildningen skickas ett mail till dig med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt under 21 dagar. Utbildningen består av fyra huvudsakliga kapitel, efter kapitel två och fyra ska praktiska arbetsuppgifter genomföras och inlämnas till lärare för godkännande, varefter utbildningen kan återupptas. Läraren har en responstid på 2-3 dagar varför utbildningen i praktiken återupptas efter svar från läraren vid ett senare tillfälle, det vill säga deltagaren behöver avsätta minst tre olika tillfällen för att genomgå hela utbildningen. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande är 8 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt slutprov inkluderat.

Utförande och omfattning

Digital utbildning. När du bokat utbildningen skickas ett mail till dig med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt under 21 dagar. Utbildningen består av fyra huvudsakliga kapitel, efter kapitel två och fyra ska praktiska arbetsuppgifter genomföras och inlämnas till lärare för godkännande, varefter utbildningen kan återupptas. Läraren har en responstid på 2-3 dagar varför utbildningen i praktiken återupptas efter svar från läraren vid ett senare tillfälle, det vill säga deltagaren behöver avsätta minst tre olika tillfällen för att genomgå hela utbildningen. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande är 8 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt slutprov inkluderat.

Dokument


Boka webbutbildning

Fyll i formuläret nedan för att skicka en utbildningsförfrågan.
Vi behandlar er förfrågan snarast.

Laddar...

Genom att använda formuläret godkänner du att vi hanterar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy. Vill du inte använda formuläret hittar du istället våra kontaktuppgifter här.

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.