Maskiner/lyftanordning

Med rätt kunskap hade fler olyckor och skador kunnat förebyggas. Att öka kunskapen om hur man arbetar säkert skapar en tryggare arbetsplats för alla.

Vi på Presto erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar till dig som är arbetsledare, kranförare, lastkopplade eller på annat sätt arbetar med maskiner (exempelvis röjsåg, motorsåg och truck) & lyftanordningar.

Hjullastare
Hjullastare

Grundläggande kunskaper och färdigheter för hjullastare C2 industriell hantering.

Liftutbildning Grundutbildning
Liftutbildning Grundutbildning

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar) – För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar.

Liftutbildning Repetition
Liftutbildning Repetition

Gör din utbildning var du vill när du vill. En digital repetitionsutbilldning för dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbet...

Lyftsamordnare
Lyftsamordnare

Gör din utbildning var du vill när du vill. Olyckor i samband med lyftarbete sker ofta på grund av felaktigt hanterade redskap, last elle...

Motorkap
Motorkap

Utbildningen riktar sig till dig som använder motorkapsmaskiner. Det finns idag krav på arbetsgivaren att du som medarbetare har tillräck...

Motorsåg
Motorsåg

För att säkra din arbetsmiljö är det enligt lag ett utbildningskrav vid användning av yrkesmässig motorsåg, kallat motorsågskörkort. Det ...

Röjsåg RT-RB
Röjsåg RT-RB

Denna utbildning är för dig som använder röjmotorsåg i ditt yrke. Utbildningen ger dig kunskap i hur du på ett säkert och effektivt sätt ...

Säker Schakt
Säker Schakt

Det innebär alltid en risk att gräva i jord. Även vid mindre schakter kan man få jordmassor över sig vid ras eller skred. Om arbetet inte...

Säkra lyft och lasthantering
Säkra lyft och lasthantering

Arbetar du exempelvis som lastkopplare, kranförare eller signalman? För att få använda lyftanordningar och lyftredskap ställer Arbetsmilj...

Säkrare Lyft Enligt ISO
Säkrare Lyft Enligt ISO

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en vidar...

Traversutbildning
Traversutbildning

Denna utbildning ger dig förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers.

Truck Repetition
Truck Repetition

Prestos e-learning i Truck är för alla som vill göra den teoretiska grundutbildningen på egen hand, var man vill, när man vill, i sin ege...

Truckutbildning
Truckutbildning

Våra truckutbildningar syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för godshantering med truck. De ger dig också kunsk...

Senast uppdaterad: 09 november 2022