Fallskydd Grund inkl. räddning

Prestos utbildningsprogram för fallskydd är både omfattande och unikt! Med våra mobila utbildningsplattformar kvalitetssäkrar vi att alla får samma utbildningskvalitet oavsett var i landet ni är lokaliserade. Vi kommer ut med övningsanläggningen till dig och dina medarbetare. 

Denna kurs genomförs både digitalt via E-Learning följt av en praktisk övning.

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Kursinnehåll

 • Känna till innehållet i lagar och föreskrifter beträffande fallrisker
 • Känna till olika typer av fallskydd
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
 • Förstå falldämparens funktion
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egenkontroll, evakuering/räddning)
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Praktiska moment

Med våra mobila utbildningsplattformar kvalitetssäkrar vi att alla får samma utbildningskvalitet oavsett var i landet ni är lokaliserade. Vi kommer ut med övningsanläggningen till dig och dina medarbetare. Prestos ”fallskyddsrigg” iordningsställs på lämplig plats (parkering eller annan motsvarande öppen yta utomhus alt. inomhushall, lagerlokal, med minsta takhöjd 6meter). På den mobila övningsanläggningen kan medarbetarna under säkra förhållanden utföra alla övningar.

 • Arbete med fallskydd
 • Arbete på sluttande tak
 • Hänga i sele 
 • Arbete med block & stödlina
 • Klättring, säkring & räddning i stege
 • Arbete i fasta system (horisontella/vertikala)
 • Räddning av nödställd (räddning över kant)
 • Räddning nerfirning vid nödläge

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.  

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.