Barn-HLR

Vad gör du om ditt barn slutar andas? I den här utbildningen får du kunskap för räddning! Utbildningen utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning). Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Vad gör du om ditt barn slutar andas? I den här utbildningen får du kunskap för räddning!

Att öka chanserna för barn som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Detta är en grundläggande utbildning som alla med barn-kontakter bör ha; föräldrar, förskollärare och övrig skolpersonal, far- och morföräldrar med flera.

  • Grundläggande kring skillnader mellan barn och vuxna samt hur andning och blodcirkulation fungerar.
  • Att känna igen och vidta korrekta åtgärder vid medvetslöshet, andnings- och hjärtstopp: stabilt sidoläge – mun till mun andning – bröstkompressioner (hjärt- och lungräddning till barn).
  • Att vidta korrekta åtgärder om barnet satt något i halsen.

Kursen omfattar 2 timmar.