E-learning: Liftutbildning Repetition

Gör din utbildning var du vill när du vill. En digital webbutbildning för dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar. Utbildningen omfattar den teoretiska delen och praktisk moment bokas och genomförs på plats hos er efter avslutad E-learning.

Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt.

Svenska, Engelska och Polska

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar. Kursen ökar kunskapen om hur man använder olika liftar och arbetsplattformar. Notera att sedan 1 juli 2007 måste den som använder en lift ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav.

Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Ca 1 timma.

  • Presentation av olika typer av liftar
  • Funktion och användning för olika lifttyper
  • Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.
  • Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
  • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
  • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

När E-learning bokats skickas ett mejl till deltagarens e-postadress med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt i två veckor. Utbildningen består av flertalet moment samt slutprov. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande av E-learning 2-3 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt teoretiskt slutprov inkluderat. Deltagaren får efter avslutad E-learning med godkänt resultat på provet ett intyg som tas med och uppvisas för instruktören vid det praktiska momentet.

Vi genomför praktiken på plats hos er med de liftar ni ska använda i arbetet. Ni kan också låta oss på Presto ombesörja bokning av liftar.