ADR 1.3 FARLIGT GODS

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Är du på något sätt delaktig i transport av farligt gods? Då är denna utbildning för dig! Personer som inte omfattas av kravet på ADR-grundutbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning i ADR 1.3 innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildninen är följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för ADR 1.3.

Utbildningen ger dig förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det farliga godset som hanteras. Om du sedan vill behålla din kompetens behöver du genomgå repetitionskurser och examination innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat.

Mål

Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg.

Innehåll

Utbildningen innehåller tre delar:

ALLMÄN UTBILDNING

Innehåller allmänna villkor i
bestämmelserna för transport av farligt
gods.

FUNKTIONSSPECIFIK UTBILDNING

Ger en detaljerad utbildning om de
bestämmelser som reglerar transport av
farligt gods beroende av personalens
ansvar och arbetsuppgifter.

SÄKERHETSSPECIFIK UTBILDNING

Anpassas utifrån de risker som föreligger
till följd av arbete med det farliga gods
som hanteras.

Tidsåtgång

4 – 8 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.