ADR 1.3 FARLIGT GODS

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

 Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras.

Om man vill behålla sina kompetenser måste man genomgå repetitionskurser och examination innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat.

Mål

 Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. 

Kursinnehåll

 Kursen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för 1.3- utbildning.

Utbildningen är anpassad efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen och består av tre huvudsakliga delar:

 ALLMÄN UTBILDNING
Innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

FUNKTIONSSPECIFIK UTBILDNING
Ger en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter.

SÄKERHETSSPECIFIK UTBILDNING
Anpassas utifrån de risker som föreligger till följd av arbete med det farliga gods som hanteras

I förekommande fall: utbildning om klass 7 (radioaktiva ämnen).

Kurslängd

 Kursen omfattar 8 timmar.

Förkunskaper

 Inga förkunskapskrav.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.