ADR 1.3 FARLIGT GODS

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

 Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras.

Om man vill behålla sina kompetenser måste man genomgå repetitionskurser och examination innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat.

Mål

 Kursen vänder sig till personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar samt annan personal som har liknande arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. 

Kursinnehåll

 Kursen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för 1.3- utbildning.

Utbildningen är anpassad efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen och består av tre huvudsakliga delar:

 ALLMÄN UTBILDNING
Innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

FUNKTIONSSPECIFIK UTBILDNING
Ger en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter.

SÄKERHETSSPECIFIK UTBILDNING
Anpassas utifrån de risker som föreligger till följd av arbete med det farliga gods som hanteras

I förekommande fall: utbildning om klass 7 (radioaktiva ämnen).

Kurslängd

 Kursen omfattar 8 timmar.

Förkunskaper

 Inga förkunskapskrav.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

fre 22 jan Malmö
08:00 - 17:00
18 platser kvar
fre 29 jan Stockholm
08:00 - 17:00
19 platser kvar
fre 05 feb Hörby
08:00 - 17:00
20 platser kvar
fre 12 feb Helsingborg
08:00 - 17:00
18 platser kvar
tor 18 feb Digitalt klassrum
08:00 - 12:00
4 platser kvar
fre 19 feb Falun
08:00 - 17:00
20 platser kvar
mån 01 mar Östersund
08:00 - 12:00
8 platser kvar
fre 05 mar Luleå
08:00 - 12:00
20 platser kvar
fre 05 mar Kristianstad
08:00 - 17:00
20 platser kvar
fre 12 mar Stockholm
08:00 - 17:00
20 platser kvar
fre 19 mar Malmö
08:00 - 17:00
20 platser kvar
fre 26 mar Umeå
08:00 - 17:00
20 platser kvar
fre 09 apr Helsingborg
07:00 - 16:00
20 platser kvar
tor 15 apr Digitalt klassrum
07:00 - 11:00
8 platser kvar
fre 16 apr Göteborg
07:00 - 11:00
20 platser kvar
fre 23 apr Hörby
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 23 apr Stockholm
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 23 apr Falun
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 07 maj Malmö
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 21 maj Helsingborg
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 28 maj Kristianstad
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 11 jun Malmö
07:00 - 16:00
20 platser kvar
fre 11 jun Stockholm
07:00 - 16:00
20 platser kvar