Trafiksäkerhet & Transport

Våra kvalitetssäkrade utbildningar certifierar och motsvarar kompetenskraven inom trafiksäkerhet & transport.

Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är rentav livsavgörande för personer som har sin arbetsplats på vägarna. Våra utbildningar inom trafiksäkerhet och transport ger dig kännedom om hur en säker vägarbetsplats skapas men även ger dig förståelse kring hur farligt gods ska hanteras och transporteras.

Presto
ADR 1.3 – Farligt gods

Är du på något sätt delaktig i transport av farligt gods? Då är denna utbildning för dig!

Presto
ADR – Grund

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genom...

Presto
ADR – Grund Repetition

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genom...

Presto
ADR – Ny Klass 1 / Ny Klass 7

ADR Klass 1 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen mängd. ADR Klass 7 är en påbyg...

Presto
ADR – Repetition Klass 1

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genom...

Presto
ADR – Tank

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning och är för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter eller i batterifordon med en total...

Presto
ADR – Tank Repetition

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genom...

Presto
Arbete på väg – Nivå 3B Trafikdirigering

Kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete.

Presto
Arbete på väg – Steg 1.1

Personal som arbetar inom vägområdet, eller som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik eller inte räknas till de som ...

Presto
Arbete på väg – Steg 1.1 - 1.3 (Nivå 1-2)

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete på väg Nivå 1&2 – Kompetenskrav för arbete samt förare av alla typer av vägunderhållsfordo...

Presto
Arbete på väg – Steg 2.1

För förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter...

Presto
Arbete på väg – Steg 2.2 (nivå 3A)

Kompetens för personal som ska ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsa...

Presto
Arbete på väg – Steg 3

Kompetens och certifieringskrav för vissa roller som ska styra och leda entreprenader och projekteringstjänster. Kravet är riktat till pr...

Presto
Arbete på väg-utbildningar

Presto
Säkrare Leveranser

Den här utbildningen riktar sig till alla som deltar i planeringen av och samordnar godshantering på byggarbetsplatser, väg- och anläggni...

Presto
YKB – Delkurs 1: Sparsam körning

YKB delkurs 1 innefattar delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna.

Presto
YKB – Delkurs 2: Godstransporter

I Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontranspor...

Presto
YKB – Delkurs 3: Lagar och regler

Delkurs 3 innefattar vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare.

Presto
YKB – Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Delkurs 4 innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Kursen ger dig kunskap om rätt ergonomi, effekter och betydelse av stres...

Presto
YKB – Delkurs 5: Trafiksäkerhet

Delkurs 5 ger dig kunskap för att kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador. Du får också kännedom om...

Presto
YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste in...

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022