Trafiksäkerhet & Transport

Våra kvalitetssäkrade utbildningar certifierar och motsvarar kompetenskraven inom trafiksäkerhet & transport.

Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är rentav livsavgörande för personer som har sin arbetsplats på vägarna. Våra utbildningar inom trafiksäkerhet och transport ger dig kännedom om hur en säker vägarbetsplats skapas men även ger dig förståelse kring hur farligt gods ska hanteras och transporteras.

Senast uppdaterad: 20 oktober, 2022