Brandskyddsansvarig

Utbildning för brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig utbildning och kurserSom brandskyddsansvarig, även i ett mindre företag eller organisation, är det ett brett fält inom både brandskydd, utrymning och systematiskt brandskyddsarbete som du ska känna till.

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft i januari 2004, innebär att ett systematiskt brandskyddsarbete skall genomföras med olika krav på dokumentation och omfattning.


Målgrupp

Prestos utbildning av brandskyddsansvariga vänder sig till anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal och statlig verksamhet.


Mål

Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet med dess olika delmoment och föreskrifter samt översiktlig kunskap om brandlarm och utrymningssäkerhet.

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning


Kursinnehåll

  • Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet
  • De viktigaste lagarna och föreskrifterna
  • Kontrollsystemets uppbyggnad
  • Definitioner för brandtekniska installationer
  • Egenkontrollverksamheten
  • Behovet av intern och extern kontroll
  • Brandlarm, uppbyggnad, funktion och organisation
  • Brandskyddsansvariges plats i brandskyddsorganisationen
  • Brandsäkerhet och brandskydd

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning.


Tidsåtgång

Utbildningens längd är ca 6 timmar. Max 20 personer.


Öppna kurstillfällen

tor 21 nov Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
tor 28 nov Västerås
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
tor 05 dec Katrineholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
tis 10 dec Malmö
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
tor 12 dec Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
ons 18 dec Göteborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Få platser kvar
ons 22 jan 2020 Västerås
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 22 jan 2020 Göteborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 23 jan 2020 Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 29 jan 2020 Helsingborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 13 feb 2020 Katrineholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 20 feb 2020 Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 25 feb 2020 Malmö
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 12 mar 2020 Stockholm
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 19 mar 2020 Västerås
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 19 mar 2020 Helsingborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 30 mar 2020 Göteborg
Pris 4 540 SEK exkl moms
Platser kvar