Brandskyddsansvarig

Utbildning för brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig utbildning och kurserSom brandskyddsansvarig, även i ett mindre företag eller organisation, är det ett brett fält inom både brandskydd, utrymning och systematiskt brandskyddsarbete som du ska känna till.

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft i januari 2004, innebär att ett systematiskt brandskyddsarbete skall genomföras med olika krav på dokumentation och omfattning.


Målgrupp

Prestos utbildning av brandskyddsansvariga vänder sig till anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal och statlig verksamhet.


Mål

Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet med dess olika delmoment och föreskrifter samt översiktlig kunskap om brandlarm och utrymningssäkerhet.

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning


Kursinnehåll

  • Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet
  • De viktigaste lagarna och föreskrifterna
  • Kontrollsystemets uppbyggnad
  • Definitioner för brandtekniska installationer
  • Egenkontrollverksamheten
  • Behovet av intern och extern kontroll
  • Brandlarm, uppbyggnad, funktion och organisation
  • Brandskyddsansvariges plats i brandskyddsorganisationen
  • Brandsäkerhet och brandskydd

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning.


Tidsåtgång

Utbildningens längd är ca 6 timmar. Max 20 personer.


Öppna kurstillfällen

08 apr Stockholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Få platser kvar
09 apr Helsingborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Få platser kvar
25 apr Katrineholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
29 apr Göteborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Få platser kvar
14 maj Malmö
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Få platser kvar
15 maj Stockholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Få platser kvar
15 maj Göteborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
21 maj Västerås
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
28 maj Kristianstad
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
11 jun Göteborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
11 jun Helsingborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Få platser kvar
12 jun Stockholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
21 aug Västerås
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
27 aug Katrineholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
29 aug Stockholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
29 aug Göteborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
03 sep Malmö
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
18 sep Stockholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
25 sep Göteborg
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
25 sep Katrineholm
Pris: 4 320 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar