El & teknik

Rätt förutsättningar för att skapa säkra elanläggningar och förebygga elolyckor.

Våra utbildningar inom el och teknik riktar sig till en bred målgrupp, både för yrkesfolk i elbranschen som behöver uppdatera och fortbilda sig på de elektriska regelverken, men även för övrig personal som kan komma i kontakt med elektriska anläggningar på sin arbetsplats. Baserade på Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen så hjälper dem er att skapa säkra arbetsplatser och säkra elanläggningar.

Arbete med spänning
Arbete med spänning

Arbete med spänning syftar på en arbetsmetod som ska användas när en arbetare kommer in i riskområdet oisolerad med kroppsdel, verktyg, u...

EBR Kabelförläggning
EBR Kabelförläggning

De som arbetar med kabelförläggning kan vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med ka...

EBR Kabelförläggning Repetition
EBR Kabelförläggning Repetition

De som arbetar med kabelförläggning kan vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med ka...

ESA-E1.1 ESA Elektriskt arbete
ESA-E1.1 ESA Elektriskt arbete

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsa...

ESA-E1.1 ESA Elektriskt arbete repetition
ESA-E1.1 ESA Elektriskt arbete repetition

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsa...

ESA-E2 Icke elektriskt arbete
ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Utbildningen vänder sig till dig som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på eller i anslutning till en elektrisk starkströmsanläggn...

ESA-E5 ESA Industri och installation
ESA-E5 ESA Industri och installation

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsa...

Elinstallationer i ATEX-miljö
Elinstallationer i ATEX-miljö

Atex direktiv och elinstallationer i ex-miljö. Kursen riktar sig till alla medarbetare som behöver uppdaterade kunskaper om elinstallatio...

Elinstallationsreglerna
Elinstallationsreglerna

Jobbar du med elinstallation? Detta är en kurs enligt Svensk Standards gällande elinstallationer för lågspänning: SS 436 40 00. Utbildnin...

Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet vid arbete

Enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter är det krav att du som arbetar där det finns en elektrisk fara ska ha utbildning i lämpliga säkerhe...

Elsäkerhet vid arbete för VVS och ventilation
Elsäkerhet vid arbete för VVS och ventilation

Kurs för VVS- och ventilationstekniker som arbetar där det finns elektrisk fara, för att de ska ha kunskap om innebörden och konsekvenser...

Instruerad person
Instruerad person

Är du innehavare av en elanläggning? Då har du enligt elsäkerhetslagstiftningen ett ansvar att arbetet som utförs på eller i anslutning t...

Kontroll före idrifttagning
Kontroll före idrifttagning

Detta är en utbildning för elinstallationsföretag i kontroll före idrifttagning, som ska utföras i slutskedet av en byggnation med elinst...

Praktisk elteknik
Praktisk elteknik

Är du mekaniker och arbetar inom industri men inte är elektriker till yrket? Saknar du kunskaper för att utföra skötsel- och underhållsåt...

Praktisk elteknik för fastighetsskötare
Praktisk elteknik för fastighetsskötare

För fastighetsskötare som vill kunna utföra enklare elarbeten på ett säkert sätt.

Solcellsinstallationer
Solcellsinstallationer

Efterfrågan för solcellsinstallationer ökar stadigt i Sverige. Samtidigt så är det en speciell typ av elinstallation som ställer krav att...

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022