El & teknik

Rätt förutsättningar för att skapa säkra elanläggningar och förebygga elolyckor.

Våra utbildningar inom el och teknik riktar sig till en bred målgrupp, både för yrkesfolk i elbranschen som behöver uppdatera och fortbilda sig på de elektriska regelverken, men även för övrig personal som kan komma i kontakt med elektriska anläggningar på sin arbetsplats. Baserade på Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen så hjälper dem er att skapa säkra arbetsplatser och säkra elanläggningar.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022