Egenkontrollant

Utbildning för egenkontrollanter

När kravet på ett systematiskt brandskydd infördes ville lagstiftaren skapa en helhetssyn på brandskyddet. En viktig del var att utveckla kunskapen om objektens brandskydd med målet att skapa förståelse för hur brandskyddsåtgärder samverkar.

En viktig komponent i detta sammanhang är ett väl fungerande egenkontrollarbete. För att genomföra detta fordras kunskap och engagemang. Egenkontrollanten är en grundläggande del av en fungerande brandskyddsorganisation.


Målgrupp

Prestos utbildning för egenkontrollant vänder sig till samtliga personer inom företag och organisationer som skall utföra egenkontroller inom en avdelning, enhet eller anläggning. Utbildningen har en teoretisk och en praktisk del.


Mål

Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt vad det innebär och vilka delar som ingår i en egenkontroll och följande kontrollmoment.


Kursinnehåll

  • Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet
  • De viktigaste lagarna och föreskrifterna
  • Kontrollsystemets uppbyggnad
  • Definitioner för brandtekniska installationer
  • Egenkontrollverksamheten
  • Behovet av intern kontroll

Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.


Tidsåtgång

Utbildningens längd är ca 4 timmar med maximalt 20 personer vid varje utbildningstillfälle.