Första Hjälpen

Utbildning i Första Hjälpen med inriktning mot hastigt insjuknande

Vad gör du om en person nära dig skadar sig och blöder kraftigt? Eller tappar kaffekoppen i knät? Eller plötsligt blir gråblek i ansiktet och tar sig för bröstet? Eller får ett krampanfall? Vet du hur du ska agera om hjärtat på en person i din närhet stannar? Eller…

Presto anordnar kombinerade utbildningar i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning. Utbildningarna leds av instruktörer som har lång erfarenhet av akutsjukvård.


Presentationsfilm av utbildningen:


Mål med utbildningen

Du får lära dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver. Vi skapar ett lämpligt utbildningsinnehåll utifrån de risker som finns i din omgivning. För att få en bredare kunskap och en ökad handlingsberedskap innehåller kursen även utbildning i HLR för att du självständigt ska kunna utföra hjärt- och lungräddning tills ambulanspersonal tar över. Utbildningen ger också en mängd tips och råd som gör din insats mer effektiv.

Vi kan även gå igenom ert förbandsmaterial i samband med utbildningen, och eventuellt ge tips och förslag på kompletterande förbandsmaterial som är lämpligt  utifrån arbetsmiljön.


 

Kursinnehåll

 • Blödningar, sår- och klämskador
 • Förbandsteknik
 • Förebygg cirkulationssvikt
 • Diabetes och epilepsi
 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Allergiska reaktioner
 • Brännskador
Tillval
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Ögonskador
 • Hjärtstartare

En del praktiska övningar utför deltagarna på varandra, övriga på övningsdocka.


Tidsåtgång och antal

Utbildningens längd är ca 5 timmar med maximalt 12 personer i varje grupp.