Utbildning: Heta arbeten

Heta arbeten kurs och utbildning

Kurs i Heta arbeten

Ett stort antal bränder – ofta med betydande materiella skador som följd – har orsakats av bristande kunskap om brandriskerna vid arbete med öppen låga och gnistbildande verktyg. Försäkringsbolagen har därför infört tvingande säkerhetsregler som bl.a. innebär att både den som arbetar med och den som är brandvakt vid heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser skall ha genomgått en obligatorisk utbildning för att vara behörig.

Arbeten med verktyg eller maskiner som i någon form kan alstra värme eller gnistor kallas Heta Arbeten. Prestos instruktörer är certifierade av SBF.


Målgrupp

Prestos utbildning för heta arbeten vänder sig till de anställda inom såväl företag, industri, tjänstesektor och institutioner som kommunal och statlig verksamhet. Utbildningen är lämplig för person som arbetar med denna typ av verksamhet, är tillståndsansvarig eller som anlitas som brandvakt vid heta arbeten.


Kursinnehåll

Brandteori
 • Brandtriangeln – förutsättningar för brand, hur brand uppstår
 • Olika typer av bränder, brandfarlig vara
 • Förebyggande och brandbegränsande åtgärder
Brandskyddsansvar och organisation på arbetsplatsen
 • Vem utfärdar tillstånd?
 • Den som utför det heta arbetet
 • Beställare/brandskyddsansvarig, brandvakt
Säkerhetsregler och tillståndsblankett
 • Vilka försäkringar innehåller krav och säkerhetsregler för heta arbeten?
 • Försäkringsbolagens ersättningsregler (vad orsakar nedsatt ersättning?)
 • Hur fungerar försäkringen vid skada?
 • Tillstånd/kontrollista
Ansvar och försäkring
 • Straffrättsligt och civilrättsligt ansvar
Släckredskap – teori och praktisk övning
 • Släckmetoder, släckmedel och släckverkan, genomgång handredskap.

Efter genomgången behörighetsutbildning med godkänt resultat erhåller deltagarna ett tidsbegränsat (5 år) certifikat utfärdat av Svenska Brandskyddsföreningen (SBF).


Tidsåtgång och antal

Tidsåtgång 6,5 timmar. Utbildningsmaterial ingår. Prov görs på plats. Legitimation krävs. Max 20 personer. Lunch och fika ingår i våra öppna tillfällen, se nedan.

Efter genomgången behörighetsutbildning med godkänt resultat erhåller deltagarna ett tidsbegränsat (5 år) certifikat utfärdat av Svenska Brandföreningen (SBF)

Provet görs på plats direkt efter genomförd utbildning under övervakning av instruktör.


Öppna kurstillfällen

19 aug Göteborg
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
21 aug Linköping
08:00 - 16:00
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
22 aug Stockholm
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Få platser kvar
03 sep Västerås
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
11 sep Stockholm
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Få platser kvar
13 sep Malmö
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
18 sep Linköping
08:00 - 16:00
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
19 sep Göteborg
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Få platser kvar
19 sep Katrineholm
09:00 - 15:30
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
16 okt Linköping
08:00 - 16:00
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
20 nov Linköping
08:00 - 16:00
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar
11 dec Linköping
08:00 - 16:00
Pris: 3 380 SEK exkl. moms
Det finns platser kvar

Finns det inga öppna kurstillfällen som passar? Gör en bokningsförfrågan nedan!